Teny famehezana

Rankizy malala ! Miharihary amintsika tsara ary izao , rehefa notsikafonintsika sy narindrantsika avy ao anatin’ny “Baiboly” ireo “Sokajinà-Voambolana momba ny Tontolo Iainana”, fa tena “Andriamanitry ny Zava-Kanto sy ny Fahatsarana Rehetra Andriamanitra”  Tsy vitan’ny hoe : “Niteny fotsiny Izy” dia nisy izao rehetra izao , fa  nisy mihitsy ny  “Fihosinkosenana mafy” , tahaka ny ankizy madinika any Ambanivohitra , milalao Tanimanga, nanao kisarisarin’omby, na kisarisarin’olona  . “Tena nihosim-potaka Andriamanitra” tamin’ny Namolavolany  ny”Olona Voalohany”= Adamah = Adama ( Tany = Fotaka = Tanimanga )  sy Havah = Eva  ( Aina = Fahavelomana = Fisian’Aina ) .

Andriamanitra Mahagaga tokoa ny Andriamanitra Ivavahantsika” Rankizy” !

‘Ndeha ange iverenantsika kely indray Rankizy ny amin’ ny “Nahariana Farany ny Olona”  ka tsy maintsy “Nahatamana Azy Ireo” teo amin’ny toerana nametrahan’Andriamanitra azy mba honenany  ê ! :

 • Vonona ny Lanitra sy ny Tany , sy ireo rehetra momba azy
 • Vonona avokoa ara-pitaovana ny toerana nametrahan’Andriamanitra azy .
 • Nisy ny Rivotra Madio  nahazoany niaina an-kalalahana , nisy Hafanana sy Hatsiaka .
 • Nisy ireo Fizaran-taona samihafa , niovaovan’ny fandrindràny ny fiainany sy ny asany .
 • Nisy Karazan-java-maniry  maitso sy nilenodenoka nanodidina ny fonenany .
 • Nisy ny Karazan’Anana nanohanana azy tamin’ny fikarakarany ny Sakafony .
 • Nisy Karazam-boninkazo namerovero sy tsara loko tetsy sy teroa nampifaly ny sainy .
 • Nisy Voro-manidina – Karazam-biby neti-ho namany sy niarahany nisangy .
 • Nisy  Masoandro sy Hazavana , nahazoany niasa sy namokatra tamim-pifaliana .
 • Nisy Alina nahazoany niala sasatra sy Tori-masom-piadanana  nilamina  tsara ..
 • Nisy Rano Fisotro Madio sy mamy , azony nisotroana sy nidiovana ary nikarakarany ny sakafony , ary ny Ranomasina nahazoan sira hitahirizan-tsakafo sy hanatsarany ny tsiron-

       tsakafony ..

 • Nisy Voankazo Fihinam-boa be Otrik’aina nangalany hohanina hamelomany ny vatany.
 • Nisy Karazana Hazandrano azo  nosakàina hatao laoka sy sakafo koa.
 • Nisy ny Voro-manidina samihafa nanidintsidina sy nisiontsioka teny rehetra teny .
 • Nisy ireo Biby Vaventy sy Antonontonony fanao Fanatitra ho Fisaorana sy Fankasitrahana an’ Andriamanitra antom-pisiany taty aoriana , tamin’ireo Biby Madio , sns…sns…
 • Nisy daholo ny zavatra rehetra nanodidina azy mivady , ka niteraka” Fifaliana sy Fahafinaretana”  ho azy, ary dia nilomano tao anatin’ny “Tena Fiadanana”, “Filaminana” , 

            “Fandriam-pahalemana” izy  .

Tontolo Iainana” mahafinaritra teo ambany “Fitondrana sy Fikarakana ary Fanaraha-mason’ Andriamanitra” no nisy ireo “Ray Aman-dReny Voalohany” ireo .

Noho ny fisian’ ireo rehetra ireo ary , dia tsy tokony ho gaga amin’izay ‘Ianareo Rankizy , fa “Tena Tamàna tanteraka” teo amin’ny “Toerana sy Fonenana” nametrahan’Andriamanitra azy tokoa  izy , fa tsy toy izay nolazaintsika tary aloha  hoe “Tsy Tamàna  izy mivady” raha ilay  “Tany Ngazana”, “Tany Foana” no nonenany arak’ireo hitantsika tamin’ny Toko 1.1 hatramin’ ny Toko 2  ireo .

Tamàna” ary  izy izao Rankizy , satria “Tontolo Iainana Tonga Lafatra” , “Ari-fomba” ,  no nametrahan’ “Andriamanitra Nahary Tongotra Aman-Tanana” azy  honenany !

Tena mahazendana indrindra izany Rankizy !

 Mirary soa ho anareo Ankizy sy Tanora namolavolana izao “Voambolana momba ny Tontolo Iainana” izao , hiditra an-tsehatra , amim-pifaliana sy amim-pikirizana ary amim-pahazotoana hamaky sy handinika ny “Tenin’ Andriamanitra Fiainan’Izao Tontolo Izao” .

Hambomba fitahiana mandrakariva ho anareo anie Andriamanitra Mahefa ny zavatra rehetra  ! Aoka hatoky Azy ‘Ianareo !

Créer un site gratuit avec e-monsite - Signaler un contenu illicite sur ce site