Fitarihan-teny

           Marobe ireo Boky Ohabolana efa navoakan’ny Mpialoha-lalana antsika, na Teratany Malagasy taty Anivon-tany, na tany Amoron-tsiraka, tamin’ ny Faritra samihafa, ary misy vitsivitsy koa ireo Vahiny namela Lova tsara ho an’ny Taranaka Malagasy, izay tsy lany hamamiana ka tokony tolorantsika fankasitrahana feno izy rehetra ireny.

            Raha mandahatra izao « Haivolagna » izao ny tenako ( teny nofidiko manokana ity ahitana « Fombanteny » , »Ohabolana » ary « Hainteny » samihafa ), dia tsy mihambo velively hifaninana amin’ izay rehetra efa novokarin’ireny Andrarezina ray aman-drenintsika teo aloha ireny ny tenako, fa famokarana nosintonina tamin’izay efa vitany kosa, ka narindra amin’ny endrika hafa, amin’ny fomban’ABIDIA sady mbola « Andrana » rahateo koa izy ity. Etsy andaniny ary, dia tena hanamora ny ahitan’ ny mpikirakira izay Ohabolana , na Fombanteny, na Hainteny, tiany hojerena, ao anatin’ ny fotoana fohy dia fohy izao.  Ary etsy ankilany indray, dia hanampy ny ankizy mpianatra amin’ ny fianarany sy fandalinany ny Fiteny Malagasy , izay tsy hafa fa « Tenin-drazany » any amin’ny Ambaratonga Voalohany sy ny Ambaratonga Faharoa, sady hankafizany koa ny Fitenintsika, arak’ilay « Teny Filamatra » hoe : « Tiako sy Lalaiko ary Ankafiziko  ny Teniko, ary ny an’ny hafa koa Feheziko ».

            Amin’ ny Teny iray amin’ ny Ohabolana ary ohatra, dia notsongaiko ireo « Teny Fototra » sy « Mavesa-danja »,  hanafaingana ny fahitan’izay mikirakira izany ao anatin’ ny fotoana fohy, ary tsy hampitarazoka ela loatra amin’ ny famadibadihana takila maro mizy ilay « Teny Fototra » karohina sy tiana ho hita.

            Ndeha ary handray ohatra  isika amin’izao Ohabolana izao : 

            “ADALA RENIANAKA KA MITAHIRY AN-KARON-DOABODY”.

            Ity ohatra noraisintsika ity, dia ahitana Teny Fototra telo, dia “Adala” – “Renianaka”, ary “Vady Renianaka”. Ka raha hitady io Ohabolana io, dia jerena ny iray amin’izy telo, dia tsy ho lany fotoana hamadibadika ny boky manontolo tsy akory.           

            “NY NATERAK’HIHIRA INDRAY NO MILAZA HO TSY MAHAY”

            Ny anehoana ity Ohabolana iray ity eto kosa, dia ny hanitsiana izay efa voarakitra tany aloha hoe “Ny “ANATERA-KIRA” indray no milaza ho tsy mahay” Ity farany ity mantsy dia milaza fa “Misy Lanonam-be An-kira, ka ny Vahiny no Mitondra sy manatitra hira hoan’ny Vangiana”.

            Ny “NATERAK’HIHIRA” kosa , na “NATERAKA HIHIRA” ( Frantsay = Né Pour Chanter ) dia milaza fa misy zaza na tanora izay maha-izy azy hatrany am-bohoka ka mandra-pahaterany sy hiainany mandra-pahalehibeny izay, dia voajanahary « HIHIRA ». Ka raha izany ny fiinany sy toetrany ary fombany naharian’Andriamanitra azy, dia ny HIRA no maha-izy azy ilay olona. Arak’izany dia ho sarotra ho azy ny handà tsy hanao hira amin’ ny fotoana hanaovana ny fifaninanana.

Santionan’ohatra ihany ireo, fa ho toy izany avokoa ny hanasongadinana izao “Haivolagna Andrana” izao.Azo atao ny manatevina ny Haivolagna, ary azon’ny mpandalina any aoriana koa ny mandrindra azy, satria tena manan-karena tokoa ny Fitenintsika Malagasy, ka tsy mahamenatra ny mirehareha amin’izany. .Tsy tokony hohadinoina ary ny mikaroka ireo izay “Teny Fototra” rehetra voarakitra ao anatin’ ny “Haivolagna” manoloana anao.

            Anjaran’ ny tsirairay ny mandray azy ity ( nefa koa tsy mamela ireo Ohabolana marobe misy hatramin’izao ) mba ho fitaovam-piasana hahomby eo amin’ny famadibadihana azy eo amin’ny fiainana andavanandro, sy hampitombo ny traikefa efa anananareo avy.

Villa “Manankasina”

Lot 0502.D.235, Ampanataovana

110-Antsirabe (Madagasikara)

19 Septambra 1968  

-- 

Charles RAKOTOSON

Créer un site gratuit avec e-monsite - Signaler un contenu illicite sur ce site