DADA - DRIDRA

 

DADA

 • Ny tsinjaka maro mahay fa ny Dada no sarotra ianarana.
 • Hianao no dobo solom-pitaratra, sy felan-tanan’ny ory, sy totohondrin’ny osa, tranobe fihantonan’ny amponga, Dadan’ny maro.

DAKA

 • Mitery omby tsy mirohy hoatra an-dRabemalo, ho fatin’ny Daka no farany.

DAKAM-BORIKY

 • Dakam-boriky ka indray mientana ihany.

DAROSY

 • Ny an’Iketaka no Asian-dro, k any an’I Darosy no mangeningenina.

DEDAKA

 • Dedaka maty ondry nefa tsy manome Rafozana.

DIA

 • Tsy ny Dia manendrika no atao, fa izay hazakazaka an-tsena foana no aseho.
 • Ny Dia atao ny lalana ho any Mahaviky.

DIAMANGA

 • Diamangan-dRainisima, ny lavo mitsilany voa vao manala vava.
 • Diamangan’Ambohimanarina, ny mpitan-damba avy no voa.

DIAMANGAM-BOKA

 • Diamangam-boka, hehy no farany.

DIAN’ANDRIANA

 • Mitombo an-dalana hoatra ny Dian’Andriana.

DIA-NIFY

 • Banga nanaiki-koditra, tsy hita izay Dia-Nify.

DIAN’OMBY

 • Mpirahalahy mizara Dian’Omby, tsy vaky fa mitsiatra.
 • Manao Dian’Omby jamba, ka mivarina ihany.

DIAN’ONDRY

 • Maika tsy faingana toa Dian’Ondry.

DIAVINA

 • Dovidovy endrika ka tian’ny olona hoharatsiana, ary amboalambo tarehy, ka tian’ny kabary Diavina.

DIAVOLANA

 • Mpamosavy vao mpianatra, ka mandeha Diavolana.
 • Mitoto vary Diavolana k ate-hoderain’ny akoho.
 • Tanora nahita Diavolana, ny an-tanana aza tsy zaka.
 • Totohondry Diavolana, ny mazavaray ihany no voa.

DIDIMASO

 • Didi-maso asiana ody, mahareta fa hihavian’ny soa.
 • Didi-maso miditra am-paty, torana alohan’ny malahelo.
 • Didi-maso mitsapa alahelo, ka ny volo hivaha no sisa.
 • Didi-maso mitomany, ny vava ihany no sokafana dia vita.
 • Mitomany tsy vonoina hoatra ny Didi-maso.
 • Didi-maso an-danonana, mitomany mahita ny soa.
 • Didi-maso tsara ondana, matory manana aretina.
 • Didi-maso human-jabora ka samy fotsifotsy be ihany.
 • Didi-maso maro anaka, tsy mahita ny efa nihinana.
 • Fararano vao Didi-maso, vokatr’ovy vao vilam-bava, voky vomanga vao be lohalika.
 • Reniboto no lem-paka kitay, ka Ratsaramihanta no Didi-maso.

DIDIN’ANDRIAMANITRA

 • Ny Didin’Andriamanitra tahaka ny masoandro avy andrefana mitsidika isam-baravarana.

DIDY HENA

 • Didy henan’ny dombo antsy, botraika no sisa manapaka azy.

DIHY

 • Dihin’Imonta, ny tsy manao no menatra.
 • Dihin-dRazihizihy sady tsy hirebika no tsy hanipy sandry fa eo no mihonikonina foana eo.
 • Dihin-dRenibozy, ka raha tsy mahavaky takotra tsy mijanona.
 • Kitsikitsika tompon’ny Dihy, vivy tompon’ny rano.
 • Dihy ambony mololo, mihevotrevotra tsy mahay.
 • Dihin’ny tongilan-katoka, ny ilany ihany no voajery.

DILAMBATO

 • Aza ny tarehiny mavomavo no izahana fa ny havany any Dilambato.

DINA

 • Kitsikitsika tsy lao lanitra, laza tsy leo Dina.

DINIKA

 • Tsy mba nijery, tsy mba nandinika, nony tonga any an-trano vao nihisitrisitra.

DINTA

 • Tsingala sy Dinta, raha miray trano loza, ary raha mifanaikitra antambo.
 • Tsingala sy Dinta, samy isorohana ihany ny lohany sy ny vodiny.
 • Manaiki-dany roa toa Dinta.

DISO FARIHY

 • Tsiriry Diso Farihy va hianao no miboboka ranon-tambiazina.

DISO LEVENANA

 • Aza malahelo Diso Levenana, fa ny faty mbola ho be.

DITRA

 • Andriamatoa mihanta ny Ditra, faralahy mandatsa ny nenina.
 • Voadidin’ny Ditra ka loharaoky ny nenina.
 • Ny Ditra any an-tampon-doha, fa ny nenina any am-paladia.
 • Ny Ditra mahakely ray.
 • Ny Ditra mameno tanàna, fa ny nenina mamarina an-kady.
 • Raha Ditra no atao, izaho manambe noho hianao.

DOBO

 • Tsikovoka an-Dobo, matavy tsy mifahy.
 • Antsibe latsaka an-dobo, raha ilaozana harafesina.
 • Raha Dobo tsy sahy siny aho, dia miketraha ho renirano.
 • Hianao no Dobo solom-pitaratra, sy felatanan’ny ory sy totohondrin’ny osa, tranobe fihantonan’ny amponga, dadan’ny maro.

DOKA

 • Izay tia Doka, maty aloha eo ambavahadin’ny fahavalo.

DOKO-DAHY

 • Doko-dahy nisasa, ny tseroka no afaka, fa ny hamaintisana tsy miova.

DOKOTRA

 • Dokotra human-kabakabaka, human-java-tsy mahavoky ny tena.

DOMBO

 • Didy henan’ny Dombo antsy, botraika no sisa manapaka azy.

DORA

 • Masaky ny Dorany, mangatsiaky ny hambony.

DOVIDOVY ENDRIKA

 • Dovidovy Endrika ka tian’ny olona haratsiana, amboalambo tarehy, ka tian’ny kabary hodiavina.

DIDRA

 • Didran’Isoamanaraka, asiana ody vao mitatra.
 • Aza manao Didran’Ingilo, ka efa marimaritra avy no mbola itarainana.

DIDRALAHY

 • Tari-tafi-dRainingory, ny sisa tsy maty dia Dridralahy.

Créer un site gratuit avec e-monsite - Signaler un contenu illicite sur ce site