ANIO - ARETIN'

 

ANIO

-          Boka mievina, afa-drofy Anio, mivindana rahampitso.

-          Aleo ho faty ampitso toy izay ho faty Anio.

-          Fihavanan’I Mamoladahy, Anio toa tsy hisaraka, ampitso tsy hiray.

ANIRITRA

-          Ny tompom-pasana indray no atao Aniritra.

ANIVONA

-          Ny avonavona toy ny entan’Anivona, ny vesany leo ihany, fa ny enjinenjiny no tsy toha.

ANJAINGY

-          Anjaingin’Imonjihasina no mahatafakatra ny sakalava.

-          Ny fangady no maranitra asesiky ny Anjainginy.

ANJARA

-          Manana Anjara ratsy toy ny fantaka, manompo vao vaky loha.

-          Atao ahoana fa izao no Anjara sy lahatra.

-          Nahandrom-bomangan’Ambohimijery, ny nandray iray efa nihinana, ny nandray roa dia Anjarany izay.

ANJOMBONA

-          Feo ihany hoatra ny babo Anjombona.

-          Tari-baton-kibobo, ny Anjombona dia betsaka, fa ny handray kofehy no tsy misy.

Anjona

-          Torimason’akoho vitan’Anjona ihany.

ANJORON-TRANO

-          Vakivakim-by iray trano, volafotsy Anjoron-trano, traotraon-kena tsy mitapaka, ny fanao tsy miova, ka samia mahalala ny azy.

AN-KADY

-          Fanirim-pandrotrarana, ka vao mitsimoka dia mivarina an-kady.

-          Mamarin-tena hoatra ny fandrotrarana an-kady.

-          Raha indrindra ho lany ihany ny paiso An-kady, avelao mba hirotsaka Ilambosalama.

ANKARATRA

-          Ankaratra tsy misy olona ka aleo miady.

-          Bonga tsy mihoatra an’Ankaratra.

ANKARONA

-          Tahaka ny hady voanjo ny fanompoana, tsy ny momba ny tahony ihany no atao Ankarona, fa ny mipetraka amin’ny tany hohazan-tanana mba hamonoana ny harona.

ANKIHIBE

-          Ianao no papango sasaky ny vorona, Akihibe mahaleo ny antsasany, felan-tanana mangaika ny rantsana.

ANKIZY

-          Katsaka, izay iainana misy ta-hanimba avokoa: maintso hanin’ny ondry, mibaby iantsapazan’ny alike, main-dambana itomanian’ny Ankizy.

-          Miady maraina tsara hariva, miady hariva tsara maraina, toy ny adin’Ankizy.

-          Ny Ankizy no manao tsingeringerina k any lehibe no fanina.

-          Tsingeringerin’Ankizy k any mijery avy no fanina.

-          Tsivohibohitr’Ankizy, manao soa horavana.

-          Saro-po manan’anaka ka tsy hanan-dray ny Ankizy.

-          Ny saina toy ny hady, raha marivo loatra, itsambikinan’ny Ankizy, ary raha lalin-doatra mamotraka ny tena.

-          Ataonao ho vilanibe manta vary angaha aho ka ho tabatabain’ny Ankizy.

AN’NY MATY

-          Akala-mitoetra aho, raha mihohoka an’ny velona far aha mitsilany an’ny maty.

AN’NY TENA

-          Tefy vilian’I Rainiraony, ny an’ny olona vonjena, ka ny an’ny tena atao tolefikatoka.

-          Antsiben-dRainisamboady langan’ny an’ny olona, mandeha misedisedy ny An’ny tena tsy atao.

ANOANO

-          Anaran’ahitra no misy tsy hita fototra, anaram-biby no misy Anoano, fa ny teny tsy mba misy Anoano.

AN’OLONA

-          Tsitsik’I Betsileo, ny ombin’Ikoto an’Ikoto, ny An’olona koa an’Ikoto.

-          Antsiben’dRainisamboady, langan’ny An’ olona, mandeha misedisedy, ny an’ny tena tsy atao.

ANOMINDANA (SOMINDA)

-          Antsy Anomindana akoho, maty tankin’ny ra.

ANOSIZATO

-          Anosizato milalao, ary ny terak’Ambohimanarina manetsa ririnina, fararano an-tanan-dany tsy mba vatry ny olon-tsy hanana azy, fa vatran’ny hanana azy.

ANTAMBO

-          Manontany tsy loza, manjohy tsy Antambo.

-          Tsingala sy dinta: raha miray trano loza, ary raha mifanaikitra Antambo.

-          Mpamosavy natakalo omby masiaka, lasa ny loza fa tong any Antambo.

-          Riran-jozoro: ka raha roa loza, efatra Antambo, fa telo vao mahay mifanaraka.

-          Teren-doza sa enjehin’Antambo, no zanaky ny mpanankarena no mangataka.

-          Aza mandihy eo ambony Antambo.

ANTAMPON-DOHA

-          Ny ditra any Antampon-doha fa ny nenina any am-paladia.

AN-TANANA

-          Ny antenana tsy misy, ny An-tanam-botsotra.

AN-TANAN-DANY

-          Anosizato milalao, ary ny terak’Ambohimanarina manetsa ririnina, fararano An-tanan-dany, tsy mba vatran’ny olon-tsy hanana azy, fa vatran’ny hanana azy.

AN-TANIMBARY

-          Vato An-tanimbary, na tsy voan’ny antsy amin’ny fararano aza, ho tratry ny angady amin’ny lohataona.

ANTENAINA

-          Ny Antenaina tsy misy, ny an-tanam-botsotra.

ANTIDAHY

-          Mianjonanjona toy ny Antidahy voan-kanina.

ANTITRA

-          Antitra natontan’ny olona, zara raha mahatana aina.

-          Be ny tanora natao tsy hivaona, fa raha Antitra miady lohalika.

-          Mandroroa toy ny mason’Antitra.

-          Taolan’Antitra raha tapaka tsy mitohy intsony.

-          Tsy avelan’ny ela tsy ho Antitra.

-          Tanora ratsy fihary, Antitra vao ratsy laoka.

-          Kalon’Antitra ka tany no farany.

-          Antitra fahanan-kanina ka atao voky an-tenda aza mbola manjoko ihany.

-          Zai-damban’Antitra, ka tsy mila izay rendrarendrany, fa izay hahamafy azy no atao.

-          Hoditra azon’Antitra, tsy haniny fa tanontanoniny foana.

-          Mitabataba foana hoatra ny voanjo am-bavan’Antitra.

-          Mivezivezy hoatra ny tsaramaso ambavan’Antitra.

-          Tavin-kena am-bavan’Antitra, lasa tsy antonontonony.

-          Lamban’Antitra, tsy liana izay rendrarendrany intsony fa ny mafy ihany no tsara.

-          Ny mahia zokin’Antitra, ny tsy manam-bato hatoraka zandrin’olona.

-          Ny tanora vato mandondona, ny Antitra hazo amoron-tevana.

-          Zaza niara-nilalao izahay, Antitra naira-nitanina andro, ka izay nalehany hitako avokoa.

-          Raiki-pitia tamin’Antitra ianao, ka mbola tia dia nilaozany maty, fa ny manina irery no mangozohozo.

-          Antitra manara am-pandriana, mivoady ny masoandro hiseho.

-          Ratsy miafara toy ny fanoto, Antitra vao kely anarana.

ANTOANDRO

-          Omby miakatra Antoandro, ka mikaroka voly horaofina.

-          Antoandro tsy mifohy hao, ka alina vao manao pai-koho.

-          Ilay kamo voky Antoandro “entiko matory aza izany”, voky alina “entiko miasa aza izany”.

ANTOANINA

-          Ny fandraka no maranitra Antoanin’ny fively.

ANTOMOTRA

-          Antomo-dava lalana toy ny fandroana.

ANTONGOANY

-          Faka vilon-dRenitalata, ny an-tsobika tsy misy, k any Antongoany no alaina aloha.

ANTONGONA

-          Ho lava ny afo any Antongona, ka tsy hitan’Andrianjafy hitaraina.

-          Izany Andriamasoandro, izany Andriambolana, mifoha maraina any an’ala, ka mitsidik’andro any iarivo, ka mihilahila any Antongona.

ANTONONY

-          Ny Antonony saro-tadiavina.

-          Antonony izay hoy Rainibesahafa.

AN-TRANO

-          Handrao-bary fahavaratra, ny an-trano no afindra.

-          Very An-trano hoatra ny fanjaitra.

-          Totohondrin’Ifanamaro, ny An-trano ihany no mifamotsi-maso.

ANTSA

-          Amponga hain’ny mpandihy ary Antsa hain’ny mpirebika.

-          Aza mirebik’Antsan’olona.

ANTSAKALAVA

-          Ombimanga voatora-defona, Antsakalava no mifampiandry.

-          Ny teny haolo ka raha tairina lasa any Antsakalava.

ANTSANGA

-          Vodivona no mietsaka, Antsanga indray no anontaniana.

-          Tsy ny farihy lalik’Antsanga, fa ny farihy maty mamba, ny zanany no mpandimby ny rainy.

-          Azan y Antsanga tsy aman’orana no alahatra.

ANTSIANTSY

-          Sakondry taitry ny Antsiantsy, mipetraka ho hatezerana.

-          Androngo may Antsiantsy mirehatra, izay may mamonjy rano.

-          ANTSIBE

-          - Antsibe vaky maso, na tsy hitan’ny olona aza hitan’ny hazo.

-          Ny Antsibe no banga nijinjana ny hazo tsy tandrfiny.

-          Antsibe atsipin’ny manampanahy, raisin’ny mpahalala.

-          Antsibe latsaka an-dobo, raha ilaozana harafesina.

ANTSIBEN’ANDRIAMANITRA

-          Saingy hatao hoe Antsiben’Andriamanitra, ka dia hanamerik’andro.

ANTSIBORY

-          Ny angady mondro no mikorintsana, tsipazan-dry zareo Antsibory.

ANTSIKELY

-          Mitompo teny fantatra toy ny Antsikely be zarana.

ANTSOBIKY

-          Faka vilon-dRenitalata, ny Antsobiky tsy misy k any antongoany no alaina aloha.

ANTSONTSANY

-          Antsontsany hoatra ny fihinana fadin-kena, hanina mafana mandoro, hanina mangatsiaka miraikitra amin’ny lanilany.

ANTSORO

-          Sorohitra mitaingina ambony Antsoro, k any malemy ihany no tsindriany.

-          Boka lavon’Antsoro, any an-dohasaha vao mifanatrika.

-          Boka lavo amin’Antsoro, raha misy fivoy dia lakana.

-          Ataonao valala tsy ampoky ny ahitra ve aho, ka hifiaka ny Antsoro maina.

-          Tefy angadin-dRainimanankiarana, ny tsy masaky ny Antsoro atao vely manta, ary nony mivarotra, dia ny masak’arina ihany no alaina.

ANTSY

-          Miranirany tsy akapa toy ny Antsin-dRamarosikina.

-          Vato an-tanimbary, raha tsy voan’ny Antsy amin’ny fararano, aza ho tratry ny angady amin’ny lohataona.

-          Antsy fiharatra novelezin-tantanana, fisaky ny ray aman-dreniny.

-          Banga very Antsy, ny ho kenda no ampoizina.

-          Didy henan’ny dombo Antsy, botraika no sisa manapaka azy.

ANTSY FIHATSAKA

-          Malaza ho rain’ny ambora, kanjo lavon’ny Antsy Fihatsaka.

AO IHANY

-          Ao Ihany ny takatra nihinana ny valala.

-          Ao Ihany ny vano mitsaingoka ny sahona.

ARAHIM-POTSIMBARY

-          Ny  maty fonosin-dambamena, ny velona Arahim-Potsimbary.

ARAHINA DAHOLO

-          Amboan-dReningadona, izay mitondra kitapo Arahina Daholo.

ARERALAHY

-          Areralahy manetra lakana, lavo ho azy fa tsy voatoraka.

ARETINA

-          Maty tsikelikely toy ny Aretin-dRenivalala.

-          Milambmbary hoatra ny Aretin’Imamo, ka ny sisa tsy maty be kibo.

-          Fanefitra tsy mahafaka Aretina.

-          Misorona ondry tsy volony, ka mankaloza ny Aretina.

-          Sikidim-boka, ny tokin’aina miziriziry, fa ny Aretina no hanapa-kozatra.

-          Mafanafana toy ny Aretin’Andriana.

-          Ny faty mpanazakazaka, ny Aretina vadi-koditry ny olombelona.

-          Ketraka ny henjana, fa mby eo an-dohalika ny Aretina, ka tsy afa-mandeha intsony.

-          Toy ny Aretina ny alahelo, ao ny morainy, ao ny sarotiny.

-          Voin-tenanao tsy namangy, fa ny Aretiko sitra-tsy miody.

-          Nataonao dia ho faty moa aho no dia narianao tamin’Aretina.

-          Ataonao ho aretin’inona no hoe:”hohaniko ny sisan’Ikaky”.

-          Aza tafandry manana Aretina.

-          Aza manao maso mila Aretina, mitady teny mihilana.

ARETIN’ANDOHA

-          Mitomany takon’ny olona, Aretin’andoha no hita.

ARETIN’ANDRIANA

-          Mafanafana toy ny Aretin’Andriana.

ARETIN’ANDROBE

-          Ny fahalainana hoatra ny Aretin’androbe, vory vahoaka vao manala-baraka.

ARETIN’OMBY

-          Toy ny Aretin’ny teny, izay mirehodrehoka ihany no ifindrany.

-          Natao ihany ny mandevina lohan’Angidina, fa tsy tonga vakan-karanana.

Créer un site gratuit avec e-monsite - Signaler un contenu illicite sur ce site