AMBO-AMPO

 

AMBOA

-          Fatotr’Amboan’Ingara, aleo maty toy izay lasa.

-          Amboan-dReningadona izay mitondra kitapo arahina avokoa.

-          Fahana Amboan-tsakalava Tanana amin’ny Tanana vao mety mihinana.

-          Maro ny sangy fa ny tain’Amboa tsy azo ifanorahana.

-          Mpamosavy novovozin’Amboa, ho azy ihany no farany.

-          Ny kary tsy tia, ny Amboa maivivy.

-          Mody maina toy ny mandevin’Amboa.

-          Tsara ny miezaka saingy omban’Amboa manana.

-          Amboa maka valala, ny kibo ihany no fenoina.

-          Karazan’Amboa, zato lahy tsy midina an-an-kosy, arivo vavy tsy mitam-bodin-ketsa.

-          Ny ankanga iray dia tsy vakin’Amboa.

-          Tsy mety ny mamporisika Amboa ho firain’ny lamba.

-          Amboa nangalatr’ondry k any fo no manefa.

-          Amboa miandry embok’akondro, andrasan-tsy latsaka, ilaozan-toa hena.

-          Mitarika Amboa mihazo ity, fa nony mitondra hena mivily lalana.

-          Andrasan’Amboa varavarana ny mpitrosa.

-          Tovolahy tsy mahalala ho an-tena, sakafon’Amboa gaigy.

-          Amboa miantsena: matiantoka tsy mba mameno, mahazo tombony tsy mba mizara.

-          Mahamonamonaina hoatra ny tantely vidin’Amboa.

-          Manendry tena toy ny Amboa ho any an-tsena.

-          Amboa mivahiny, tonga tsy mahafaly, lasa tsy mampalahelo.

-          Amboa mitomany valala, tova volana fa lehibe no miteny.

-          Misiaka Amboa an-kadivory, mandany zara ny tompony.

-          Manao Amboa ditsoka.

-          Joko an-danonanana, fa mavitrika am-paty tahaka ny Amboa.

-          Kaodikaody hoatra ny Amboam-bahiny, izay mandala rehetra toa hikapa daholo.

-          Mahita ny Amboa miady taolana, ka mahatsiaro hena fony nandro.

-          Maniry hanina an-tenda hoatra ny Amboa miambozon-koditra.

-          Maty tsy alevin-kavana toy ny Amboa.

-          Manao fihavanan’Amboa ka taolana iray no isarahana.

-          Mipelipelika toy ny Amboa len-drano.

-          Mitoha tsy manana toy ny Amboa, be fady andro toy ny kisoa.

-          Ny Amboa no be aina, far aha voky ran-kena mandry ilalana.

-          Tain’Amboa k any avo ihany no tovanana.

-          Tanontanonim-poana toy ny varin’Amboa mahamay.

-          Ny Amboa ananam-be tsy malaza, tsy ananana mahavoafady.

-          Amboa ngerombava atony ho nangalam-pihinana ihany.

-          Mihantsy Amboa hanaikitra ny tena.

-          Mitondra izay fitondran-tena tsy ampy, ka vovozin’Amboa tompontany.

-          Te-hoderain’ny Ambo aka mikiky taolan-tsy misy.

-          Nokekerin’Amboa tany Imamo, ka any Ambatomanga mbola mikapoka alike ihany.

-          Lehive tsy havanambanana tahaka ny Amboan’Avaradrano.

-          Ny avona rambon’Amboa, samy mijonjona ny azy.

-          Ny ondry voatsipy taolana, ny Amboa voatsipy vilona, tao ihany fa nifanolana.

-          Ny ratsy toy ny Amboa, raha asesena dia avy.

-          Amboa mitsilany tsy hanin’ny namany.

-          Hianao kibobo mahay manjohy, izaho Amboa mahay mihaza.

-          Hena lasan’Amboa: ny hena moa hanao ahoana fa ny fidingin’ny rambony no tsy tiako.

-          Aza mitsararaka ho akanjo hianao, fa manana Amboa mahay ala aho.

-          Andrasan’Amboa varavarana ny Amboalambo.

-          Raha Amboa no miady aoka hanao, fa tsy salaka ho tapaka ary tsy lamba ho rovitra.

-          Sotroben-dRatsiavanga, sady fikapohana Amboa no fangaroana anana.

AMBOAKELY

-          Amboakelin-dRazakabezafy omen-dranombary tsy mety, ka ny volombodin-trano no lelafina.

-          Mipelipelika toy ny Amboakely tonga tompo.

-          Mijafajafa toy ny Amboakely len-drano.

-          Mahafatifaty toa Amboakely.

-          Afa-baraka lahy fa voakaikitry ny Amboakelin-tiana.

AMBOABE

-          Amboabe miandry varavarana, tsy vitan-dranombary fa tsipazan-taolana.

-          Faizin’Amboabe, ny tsy voky ny nono andoavana.

AMBOALAHY

-          Amboalahy antitra, matoa mivanika hanaikitra.

-          Amboalahy mikiky taolana, tsy hery fa hihitra.

-          Amboalahy koro, ka manala voninahitra ny tompony.

-          Amboalahy manitrika, samy te-hoderain’ny tompony.

-          Amboalahy mitsaba-doharana, tsy hetaheta fa hasomparana.

AMBOALAMBO

-          Haronga-pahatra ny momba, milevina ila tsy lo ny miteraka, andrasan’amboa varavarana ny Amboalambo, mandry be tsy matory ny mpitrosa.

-          Amboalambo tsy ampoka, mihinana ny sisan’ny mpiasa.

-          Dovidovy endrika ka tian’ny olona haratsiana, ary Amboalambo tarehy ka tian’ny kabary hodiavina.

-          Azan y andro iray tsy iasana no anaovana ahy ho Amboalambo.

AMBODINANGAVO

-          Reniketaka Ambodinangavo, malaza ho mpanankarena, ka saran-dakana no enti-manala taona.

AMBODIROVA

-          Voin-tenan’izay tsy mandrahona, fa tsy ho tonga Ambodirova tsy akory.

Ambohimanarina

-          Anosizato milalao, ary ny terak’Ambohimanarina manetsa ririnina. Fararano an-tanan-dany tsy mba vatry ny olo-tsy hanana azy, fa vatran’ny hanana azy.

AMBOLO

-          Ambolo bitaka, Ambolo matavy, ny zava-tsy hay tsy ibitabitahana.

AMBONINJATO

-          Amboninjato be resaka, tsy mahatratra ny olom-pehezina.

-          Andevolahy miandry faty, izay mahery vava ihany no Amboninjato.

AMBONY ANTAMBO

-          Aza mandihy eo  Ambony Antambo.

AMBONY FASANA

-          Toraha-tsy hohanina toy ny sorohitra Ambony Fasana.

AMBORA

-          Todin’Ambora tsy nentina, ka mivongika ny hazo tsy fantatra

-          Malaza ho raisin’Ambora, kanjo lavon’ny antsy fihatsaka.

AMIANA

-          Lehibe tsy azo iankinana tahaka ny Amiana.

AMIN’ITY

-          Soa Imananivo, soa AMIN’ITY; ho ratsy Imananivo, ratsy AMIN’ITY.

AMONTANA

-          Sefo-sehaky ny Amonta-manta, ka tsy misy asiana ny masaka.

AMOROM-PATANA

-          Ilay lava mandry Amorom-patana, Izoky tsy hafa, Izandry izaho ihany.

-          Ilay lava mandry Amorom-patana: zovy zato? Ka izaho ihany.

AMORON-DALANA

-          Ifandrombaham-bitsika hoatra ny fiam-pary Amoron-dalana.

AM-PALADIA

-          Ny ditra any an-tampon-doha fa ny nenina any Am-paladia.

AM-PANDOSIRANA

-          Aza misatry fanahy Am-pandosirana fa ny tena ihany no trany.

AMPANGA

-          Ampanga diso an’Andringitra, herintaon-garangidina, ka tovon-tanana ihany.

-          Be fandrahonana hoatra ny Ampanga, mbola any an-tany ka mamonkin-totohondry.

-          Tsy ny kirihitr’ala no maty, ka Ampanga no handimby, fa ny alabe no maty, ka hazo mena no mandimby.

AMPANGORO

-          Ny olombelona voatr’Ampangoro, mifandimby ambony sy ambany.

-          Voatr’Ampangoro ny fiainana, ka mifandimby ambony sy ambany.

AMPASIKA

-          Rano Ampasika, tsy nampoizina hisy ka nahazoana.

-          Mitatatra Ampasika, ka manabe vava ny ony.

-          Rano Ampasika: tsy nampoizina hisy ka nanodoka.

AM-PATANA

-          Zokim-bomanga: ny lehibe indray no milatsaka Am-patana.

AM-PATY

-          Ilay mievina am-paty, sady tsy homba ny velona no tsy homba ny maty.

-          Tovolahy mievina Am-paty, sady tsy homba no miha-ratsy vava.

-          Didi-maso miditra Am-paty, torana alohan’ny malahelo.

-          Joko an-danonana, fa mavitrika Am-paty tahaka ny amboa.

AMPELA

-          Mimenomenona hoatra ny Ampelam-bantotra.

AMPEMBY

-          Ampemby antitra vao mitsiky vazana.

AMPIADIANA

-          Ombalahin’Imozy, Ampiadian-tsy miady, avela manoto ny namany.

AMPIAM-PANAHY.

-          Soa Ampiam-panahy tonga amin’ny soa tanteraka. Ratsy ampian-dratsy tonga amin’ny soa onony.

AMPIAN-DRATSY

-          Ratsy Ampian-dratsy tonga amin’ny soa onony.

AMPIANTANY

-          Ny falafa anelanelan’ny raviny, ny Ampiantany anelanelan’ny voly, ary ny fitsarana anelanelan’ny tezitra.

-          Valaben’ny androngony ny Ampiantany, fa tsy misy mpiahy.

AMPIHIRAINA

-          Hafahafa hoatra ny borizano, Ampihirain-tsy mahay ka nony mitomany miolakolaky ny saha.

AMPINGA

-          Ampingan’ilay osa, verin-tenany ihany.

-          Ampinga ravin-tsaonjo, voafina ihany ny tarehy fa tsy voafehy ny aina.

AMPITSO

-          Famaky tsy mahafira hazo Ampitso mbola andro koa.

-          Aleo ho faty Ampitso toy izay ho faty anio.

-          Fihavanan’I Mamoladahy, anio toa tsy hisaraka, Ampitso tsy hiray.

AMPOKA

-          Ataonao ho valala tsy Ampoky ny ahitra ve aho ka hifiaka ny antsoro maina.

-          Amboalambo tsy Ampoka ka homana ny sisan’ny mpiasa.

AMPOMBO

-          Ampombo malemy sy kisoa ka faty no isarahana.

-          Vomanga miotrika Ampombo, tsara ihany fa fotsy ratsy.

-          Tsy misy henjana hoatra ny lambo, far aha mahita ny Ampombo miketraka ho kisoa.

AMPONGA

-          Tsy be noho ny teo hoy ny fively Ampongan’Ihavandahy.

-          Ampongan’Ilaimanarivo, ren-tany ren-danitra.

-          Aza manao Tanala mahazo Amponga.

-          Amponga hain’ny mpandihy ary antsa hain’ny mpirebika.

-          Ny kibo toy ny Amponga, raha henjanina maneno.

-          Vely Amponga no tsy ary sahala, vorodambamena no samy manana.

-          Aon y tranobe nihantonan’ny Amponga, sy ny volombodin-trano nihantonan’ny samoina.

-          Hianao baka mahay misesika, izaho kirongo tsy azo idirana, raha mihenjan-ko mahazaka ianao, dia miridoiridy ho Amponga aho.

-          Hianao no dobo solom-pitaratra, sy felantanan’ny ory sy totohondrin’ny osa, tranobe fihantonan’ny Amponga, dadan’ny maro.

Créer un site gratuit avec e-monsite - Signaler un contenu illicite sur ce site