AL- AMBI

 

ALA

-          Ny hazo tokana tsy mba Ala.

-          Tsy ny kirihitr’Ala no maty, fa ampanga no handimby, fa ny Ala be no maty, ka hazo mena no mandimby.

-          Voankazo an’Ala ny mangidy aloa, ny mamy atelina.

-          Androngo miditra Ala, ny tompon-tany ihany no aloha.

-          Sorohitra latsaka an’Ala, ka adaladala fanidina.

-          Roalahy miditr’Ala (mianala), izy tokiko ary izaho tokiny.

-          Rangahy mian’Ala, fanoto no zaka, matiantoka ny ratsy.

-          Amoron’Ala tsy manan-trano be.

-          Mbola aiza no Ala, ka eto Ambatomanga ka lany vatsy.

-          Afa-nenina hatrany Analalava ka hatrany an’Ala fohy.

-          Izany Andriamasoandro, izany Andriambolana, mifoha maraina any an’Ala, ka mitsidik’andro any Iarivo, ka mihilahila any Antongona.

-          Natao Ala hikirizana, vato ifaharana.

-          Ny rariny toy ny nofy, tsy azo tsy anaty fandriana ary toy ny hazo mahitsy ka tsy hita tsy anatin’ny Ala.

-          Aza mitsararaka ho akanga ianao, fa manana amboa mahay Ala aho.

-          Aza miteny hazo an’Ala.

ALAFADITRA

-          Alafaditr’ilay moana, am-po no mametsovetso.

-          Alafaditr’ilay moana, ny vava tsy miloaka, fa ao am-po no manisaisa.

ALA FO

-          Ny Ala Fo mandroaka ny nenina.

ALAHADY

-          Ny maty no tsy alevina alakamisy sy Alahady, ny velona no tandrovina.

-          Kristianina Alahady mpangalatra akoho alatsinainy.

ALAHAMADY

-          Boka mitoraka volana Alahamady, tsy mitady ny ho arivo tratry ny taona, fa izay hahamando ny tratra ihany.

-          Boka niteraka Alahamady, ka hitan’Andriamanitra ny tarehiny.

ALAHELO

-          Didimaso mitsapa Alahelo ka ny volo hivaha no sisa.

-          Mahita ny faty avy lavitra ka mamohafoha ny Alahelo.

-          Sarotin’Alahelo, ka tia tsiririm-pasana.

-          Ny tompon’Alahelo leo ihany, fa ny mpamendrofendro no tsy tanty.

-          Alahelom-behivavy ka ny ranomaso no fiahina.

-          Hitraka tsy avelan’ny Alahelo, miondrika tsy avelan’ny voninahitra.

-          Alahelo fararano, ka veridian’ny havokisana.

-          Ny Alahelo tsy ahaleovana, ny trosa mahalao monina.

-          Ny Alahelo tsy mba ifandatsana.

-          Ny Alahelo toy ny raki-malala, raha tsy olon-tiana tsy amerahana.

-          Ny Alahelo toy ny vary an-tsopitra, ahafahana iray fatambary isan’andro, ka ho levona ihany no farany.

-          Raha revom-potaka rano no manala, raha revon’Alahelo ny Havana no itarainana.

-          Toy ny aretina ny Alahelo, ao ny morainy ao ny sarotiny.

-          Aleo malaza ho sarotra, toy izay hitondra Alahelo mody.

-          Tsy misy be Alahelo tahaka ny maty vady, fa raha manitsaka androngo mitsinjaka.

ALAINA

-          Efy angadin-dRainimanakiarana, ny tsy masaky ny antsoro atao vely manta, ary nony mivarotra dia ny masak’arina ihany no ALAINA.

ALAINA ALOHA

-          Faka vilon-dRenitalata, ny an-tsobika tsy misy, ka ny antongoany no Alaina Aloha.

ALAKAMISY

-          Ny maty no tsy alevina Alakamisy sy alahady, ny velona no tandrovina.

ALA-NENINA

-          Ala-nenin’ny mandositra ny hazakazaka mafy.

-          Ala-nenina amin’ny ho faty ny fanafody.

-          Ala-nenina amin’ny ho very ny lositra.

-          Sikidin-dRandranobe, tsy ody faty fa Ala-nenina.

ALATRANO

-          Be feo mananatra, k any any Alatrano no Hendry aloha.

ALERO…TOY IZAY

(ESTINE RINARASOA: Ohabolana Malagasy pp.13 – 15; N° 108 – 144

ALINA

-          Ny takariva no mahatonga ny alina.

-          Mivontovonto hoatra ny vadibe nilaozan-draha Alina.

-          Ilay kamo voky atoandro “entiko matory aza izany”, voky Alina “entiko miasa aza izany”.

-          Vikin’Alina, aleo mihoatra toy izay ho latsaka.

-          Mivolana Alina toy ny angelin-kary.

-          Voalavo mihazakazaka Alina, tsy ny lalana no mahamaika, fa ny fanahy ratsy atao andro lava no maha-maody.

ALINJINERY

-          Alinjinery ny hatony no amantarana azy.

-          Akoho boto nangalarin’ny Alinjinery, tsy very fa namangy ny havany.

ALIKA

-          Kibobo sy Alika mahay mihaza, ka tsy avelan’ny vody ahitra tsy ihaona.

-          Tokin-dreniondry, enjehin’Alika vao mibahana.

-          Katsaka izay iainana misy ta-hanimba avokoa: maintso hanin’ny ondry, mibaby iantsampazan’ny Alika, main-dambana itomanian’ny ankizy.

-          Alika mierona, miaro ny tsy hoan’ny tena.

-          Ferin’Alika ka vitan-delaka ihany.

-          Fahantitr’Alika, any an-tehezana no mikipaka aloha.

-          Ny Alika miady no misy am-bazivazy.

-          Mihazakazaka tsy hihaino teny hoatra ny Alika.

-          Vaqvn’Alika feno taolana tsy hanina ahavoky fa hena-maso ny be.

-          Vovon’Alika tsy hery fa tahotra.

-          Mihinana vavan-kisoa mihaitra ny Alika.

-          Fisoitrafom-bavy antitra hita Alika kapohina.

-          Nokekerin’amboa tany Imamo, ka any Ambatomanga mbola mikapoka Alika ihany.

-          Tsy misy be aina noho y Alika, far aha manodidina an’Itasy valaka ihany.

-          Ny nenina tsy mba roahina eo aloha tahaka ny ondry fa avy manaraka tahaka ny Alika.

-          Ny osy, na mitsanga-tandroka ho omby aza, na mibarareoka ho ondry aza, na maniry somotra ho olona aza, na midingin-drambo ho Alika aza, na mitsangam-bovona ho lamba aza, tsy miala fa osy ihany.

-          Tsy mba ny kary manao ny nahim-pony fa ny Alika mandry am-pively;

-          Boka manankarena mividiana Alika mba hihinana ny sisa.

-          Dia varotr’Alika va iny ka ifanerena?

-          Na efatra aza ny tongotr’Alika, tokana ihany ny lalana azony ombana.

ALO

-          Aza mitsaba Alozina.

ALOHAN’NY …

-          Didi-maso miditra am-paty torana, Alohan’ny malahelo.

ALOY

-          Mandrohy moka mamatotra Aloy, ary tongotra aman-tanana kanefa tsy misy tena hodidiana.

-          Mandrohy moka mamatotra Aloy, izay an’ny tena kely enti-mitia Havana.

ALOKA

-          Tendrombohitra nisehoan’ny Aloka.

-          Manao tsy ho tratry ny Aloka, kanjo tratry ny Alok’akoho.

AMALOM-BOASIRA

-          Raha mihinana ny Amalom-boasira ianao manao hoe: “ny maty no havako”; ary raha jamba manao hoe: “mamosavy ny tsy tia anao”.

AMALONA

-          Tanosy nita rano rendrika vao nahazo Amalona.

-          Ny mamba no mandoto rano, ka ny Amalona no tsy mahita rano hosotroina.

-          Matinkanin-kely toa Amalona.

-          Ny Amalona no lany fa ny fe nanoharana mbola eto ihany.

-          Amalom-boasira ka tsy misy tsiny intsony.

-          Maro ka tsy mahalava Amalona.

-          Amalon’Imoriandro io, tsy hain-jaza tsy haim-behivavy.

-          Mandidy sofin-toko, mizara sofin’Amalona, sady kely no ankanifisana.

-          Mifankatia amin’Amalona, nony sendra tia nabolilany.

-          Ny olombelona toy ny Amalona an-drano ka be siasia.

-          Vehivavy tsy mahafaty lambo, Amalo-masaka tsy afa-mandeha.

-          Ilay jamba nomena Amalona, “Amalona hono itony Andriamanitra”.

-          Sakan’Amalona izahay, ka tsy mahatelim-pirombaka. Fyn y toho, fy ny Amalona, fa ny lelako tsy ataoko jono.

-          Tsy dia nahiko ho ny rano lahy no nahamasaka ny Amalona.

-          Raha mihinana ny Amalom-boasira ianao manao hoe: “ny maty no havako”ary raha asa jama manao hoe: “mamosavy ny tsy tia maro”.

-          Tsy mba ny bibilava matahotra ny Amalona, fa ny Amalona zatra ny rano, ompy kely ka mahay kinarinarina.

-          Aza tsy mamela-mitsotra, rehefa midaboka hoatra ny Amalo-maty sy mitsororoka hoatra ny menaka ny olona.

AMALON-KELY

-          Malady ofana toa Amalon-kely.

AMA-MANDRY

-          Malemy Ama-mandry, fa sarotra ama-mifoha toa fasika.

AMA-MIFOHA

-          Malemy ama-mandry fa sarotra Ama-mifoha.

AMAM-PATY

-          Ranomaso tsy miaraka Amam-paty.

AMA-NENINA

-          Ny maty tsy miandry Ama-nenina.

AMANTARANA

-          Borera sy voatay mitolona, loha no Amantarana azy.

AMBANIANDRO

-          Mangalatra an-tsena mihaika ny Ambaniandro.

AMBANILANITRA

-          Tsihy be lambanana ny Ambanilanitra.

-          Akondro iray fototra ny Ambanilanitra.

AMBANY FARAFARA

-          Manamavo tena toy ny akoho mikotrika Ambany Farafara.

-          Mihazakazaka Ambany  Farafara, ka tdsy misy hanamparana ny aina.

-          Tsy hita anoharana tahaka ny vikina Ambany Farafara.

AMBARAMAINA

-          Na Amabaramaina azan y lohako, ka mihodibalanirana azan y jhoditro, vary andoharana aho ka maintso vatana ihany.

AMBARIVATRY

-          Ambarivatry an-tanimena, mavomavo ihany fa tian’ny landy.

-          Ambarivatry, antitra vao mikorintsana.

-          Ambarivatry mitaina ny tenany.

-          Ambarivatry nafafy amin’ny tany, tsy very fa miverina amin’izay nangalany azy.

-          Tapia tsy miakatra Imerina, Ambarivatry tsy miakatra Imamo.

-          Andevolahy manavon-tena, manao Ambarivatry mitain-tenany.

-          Ambarivatry an-tanimena, raha tsy tianao aho tian’ny landy.

-          Izaho tsy manan-kazo afa-tsy Ambarivatry.

-          Moa raha mikorintsana dia Ambarivatry, raha mitety harana dia voalavo, raha miboha dia landihazo?

AMBAVAHADY

-          Izay tia doko maty alkoha eo Ambavahadin’ny fahavalo.

AM-BAVAKO

-          Manao fitohan’Idraka, ny mitranga Am-bavako avokoa.

-          Mba Am-bavako anie izany.

AMBIATY

-          Ny Ambiaty va no tsy mahalala taona sa ny ranonorana no manao vatravatra?

-          Ambiaty noladinim-bitsika hondrahondrany foana ny raviny, fa ny tenany be efa haroka.

-          Ambiaty mahalala ny taom-pamoazana fa tsy manam-boa.

-          Mananjara samy hazo ny Ambiaty, nahazo to amin’Andriamanitra, fa nataon’ny olona famantaran-taona noho ny tenin’ny razana.

-          Tendrombohitra tsy ilaozan’Ambiaty.

-          Tsy mba ny Ambiaty mahita ny ao ampon’ny lanitra.

-          Aza mivarotra omby anaty Ambiaty.

AMBININA

-          Ny ta-hanana tsy mahaleo ny Ambinina.

Créer un site gratuit avec e-monsite - Signaler un contenu illicite sur ce site