AD - AH

 

ADABO

            -Nielo ravin’Adabo, na dia tsy voky ny voany aza mieloelo ny raviny.

            -Safo sehaky ny Adabo, ka tsy manimbolo ny Voara manitra.           

ADALA

            -Izay Adala no toa an-drainy.

            -Ibango aza Adala, izay manendry azy mba tendreny.

            -Manao adala foana, hoy Izaka miantra.

            -Ny Adala no tsy ambakaina, Andriamanitra no mahatahotra.

            -Fihinan-daingon’Adala, ka tombo-tokana ihany.

            -Ady amin’Adala, ny manam-panahy no mandefitra.

            -Hendry miady amin’Adala, havizanana no hita.

            -Iri-mahory tahaka ny zaza Adala.

            -Mody Adala hoatry ny jiolahy homan’anana.

            -Raha mananatra ny Adala, aleony matory toy izay mihaino.

            -Ny teny ratsy moramorain’ny Adala, fa sarotraronan’ny Hendry.

            -Tafasirin’Adala, ny lasa ihany no averimberina.,

            -Farihy maty mamba, ka itsohan’ny Adala rehetra.

           -Vorona azon’Adala, na tsy maty aza mifohafoha volo.

           -Tsy misy Adala tahaka ny kisoa,  nony mivoaka manao tondro molotra.

           -Adala vady renianaka, ka mirakitra an-karon-doa-body.

           -Nananatra an’Andriamatoa Adala, ka Rafaralahy no nandatska am-po.

           -Ny manam-panahy mody voky, fa ny Adala mandrapaka ihany.

           -Tantely afa-drakotra, ka anjakn’ny Adala rehetra.

           -Ikala Adala ambodi-tenona, tsy hitohy ny maito no tsy hanala ny kambana.

           -Soron’afon’Adala, ny maty akofoka ny velona aroso.

            -Vavan’ny Adala ny Hendry.

            -Atao Adala ka tezitra.

            -Tsy Adala monin’Ankaratra, ka tsy hahalala sahondra ho vaky.

            -Aza misorona olona Adala na manarana olom-bodo.

            -Aza atao tarina azon’Adala.

            -Aza atao andrin’ombin’Adala, k any aloha voatora-tandroka, ary ny aoriana voahavokavoka.

            -Sahobakaka miaraka amin-tsahona, k any lehibe indray no adala.

            -Ny Adala tsy mahalala tsy misy, fa ny hamoronana ihany no fantany.

            -Ny Adala tsy misy, fa ny ondrankondranana no be.

            -Tanàna maro tsy ilaozan’Adala. 

ADALADALA

            -Adaladala mahazo vorona, ny volombodiny no nongotany fa tsy ny elany ka lasa izy.

            -Adaladala manam-benty, ka izay hitany rehetra venty avokoa.

            -Adaladala fiandry trano, ka homam-barin-jaza.

            -Adaladala toa zokim-bomanga, ny lehibe indray no mihosin-davenona.

            -Miadaladala toy ny zaza voky jabora ( sabora ). 

ADIDIN’NY

            -Ombilahy tsy mitrena, ataoko fa Adidin’ny fahitra. 

ADIDY          

            -Mitondra Adidy amin’ny tsy atao, hoatry ny fangalabola.

ADIN’AKOHO

            -Adin’Akoho vorombato, ny resy torotoro ny mahery disadisaka.

           

ADIN’ANGELY

            -Mihinjihinjy hoatra ny Adin’angely. 

ADIN’ANKIZY

            -Miady maraina tsara hariva,  miady hariva tsara maraina, toy ny Adin’ankizy.           

ADIN-DRENIOMBY

            -Aza atao verin’ ny Adin-dreniomby ny adin’ombalahy.

 

ADIN-KISOA

            -Adin-kisoa no misy atolak’olona.

            -Adin-kisoa, ka mandoa vory ihany na ny resy na ny mahery. 

ADIN’OMBALAHY

            -Aza atao verin’ny adin-dreniomby ny Adin’ombalahy.

            -Adin’ombalahin’ny mpianakavy, ny mahery tsy hobina ny resy tsy akoraina.

            -Aza milaza miara-mahita tahaka ny Adin’ombalahy an-tsena. 

ADIN’ONDRILAHY

            -Hafahafa toy ny Adin’ondrilahy, hihorehana tsy misy milanja avela ihany mifamaky loha. 

ADY VAROTRA

            -Anontanio izay amidy vao miady varotra. 

ADRISA

            -Mirezareza hoatry ny Adrisa maina andro.

            -Matin-drobon’ny Adrisa ka fola-pen’ny aketalahy.

            -Ny Adrisa iray aza raha tsy andriana ilika tsy azo.

            -Sioka mampandry Adrisa.

            -Nahatsiaro ny tsipak’Adrisa aho, maty aho dakan-janako.

            -Fony tsimbotry naira-nandady, ka rehefa Adrisa ve dia hifandao? 

ADY

            -Mirotidrotika hoatra ny Adin’Ambohipiara.

            -Mirotidrotika hoatra ny Adin’Ambohitrandraina.

            -Tsy miady tsy miady, kanjo ny kibay an-kelika ihany.

            -Adin-jamba ka izay vonona no afitsoka.

            -Ady amin’adala ny manam-panahy no mandefitra.

            -Ady tsy ahi-mahatratra.

            -Ady tsy tra-mahahery vava.

            -Ady tsy tra-maharangahy.

            -Izay tia Ady no ho lany harena.

            -Mifankatia tsy mifamarafaraAdy no farany.

            -Mampiady ravin’aviav, ny lehibe ihany no matanjaka.

            -Adin’ny mpivady ny tokoam-bary aza iadiana.

            -Ny Ady volom-balala, izay tia azy ihany no,ditsoka.

            -Ny sangy mahery no mahatonga ny Ady.

            -Voin-tenanao tsy nanampy, fa ny Adiko vita tsy nifandaharana.

            -Ady lova Ady fananana, fa tsarovy ny fihavanana.

            -Aza tia Ady ka maloiloim-pihavanana.            

            -Aza atao verin-Adin-dreniomby ny Adin’Ombalahy.

            -Mihinjihinjy hoatra ny Adin’Angely. 

AFA-DROFY

            -Raha izy no mievina Afa-drofy, far aha ny olon-kafa voa sakay ilay fady.

            -Boka mievina, Afa-drofy anio fa mivindina rahampitso. 

AFAHY

            -Ny Afahy tsy matavy, fa ny mamahy no mivalon-kotraka. 

AFAKA NY TANANA

            -Tahaka ny jorery ny fanompoana, na dia tapaka azan y tongony, na Afaka azan y Tanana, 

            Mbola mimenomenona ihany izy. 

AFAKY NY TAFIKA

            -Hadivorin’Andrianentoarivo, marivo loatra Afaky ny tafika, lalin-doatra fandriky ny tena. 

AFANA

            -Midodododo amin-doza hoatra ny omby hatao Afana. 

AFERO

            -Raha voatohin ny aty marary ny Afero.

            -Raha mba manana aty, raha mba manana Afero.           

AFINDRA

            -Handrao-bary fahavaratra, ny an-trano no Afindra. 

AFO

            -Tongotry ny Afo ny rivotra.

            -Manao Afon’Analakely, ambony vao midonaka.

            -Donak’Afon’Analakely, tonga dia ambovonana.

            -Tsangan’Afon’Anjamana, mahita ny ambony mahatazana ny ambany.

            -Vanja sy Afo, raha mihaona mampidi-doza.

            -Tsy misy maty tsy maimbo, fa ny Afo no maty tsy maimbo.

            -Ny tanana mamatra-balala, ary ny akanjo raisin’ny Afo.

            -Miroborobo ny Afo tsy mba mamindro, ka lany ny kitay vao mamihin-tanana.

            -Tsy ny donak’Afo no mahafana ny trano, fa ny mpivadymifanara-draharaha.

            -Faly sahirana hoatra ny mpisoron’Afo homan-koditra.

            -Manatsafa mahita toy ny mpaka Afo.

            -May volon-tratra hoatra ny mpisoron’Afo.

            -Rafotsibe mitsoka Afo velon-jiro, ka manafaingana ny ainy.

            -Raha miroborobo ny afo dia samy mamela-tanana hamindro, fa raha lany ny kitay, dia ny

            tompon-trano ihany no manary lavenona.

            -Sitraky ny Afo aroson’ny hafa.

            -Matahotra Afo ka mivatsy raingy.

            -Efa Afo ka vao motro, rano ka vao mahatsaka.

            -Ny fanambadiana hoatra ny menaka, ka raha manalavitra ny Afo dia mandry.

            -Ny manjaka toy ny Afo, raha halavirina mahangatsiaka, raha akekena mahamay.

            -Ny rariny toy ny Afo, raha fonosina mandoro.

            -Izy ihany no main’ny Afo natsangany.

            -Tandremo fandrao maka Afo hanetroka ny tena.

            -Mila voatsiary, ka makaAfo amin’ny maty.

            -Ho lava ny Afo any Antongona, ka tsy hitan’Andrianjafy hitarainana.            

            - An’ohatra ihany ohatry ny Afovato hazo

            -Aza manao solovaika toy ny Afo vato tandroka.

AHAFAHANA

-          Ny alahelo toy ny vary an-tsopitra, Ahafahana iray fatambary isan’andro, ka ho levona ihany no farany.

AHALEVONANY

-          Fofon’Akondro ny aina ka tsy hita izay Ahalevonany.

AHIAHY

-          Tambazana izay hamoy Ahiahy fa tsy misy

-          Ny Ahiahy tsy ihavanana

-          Ny Ahiahy tsy mampanana.

AHINA

-          Ny fanompoana folo elatra Ahina, Ahina dia mahavelona, tsy Ahina dia mahafaty

AHITRA

-          Voninkazo manitra anaty Ahitra, hosena vao mamerovero.

-          Ataonao valala tsy ampoky ny Ahitra ve aho ka hifika ny antsoro maina.

Créer un site gratuit avec e-monsite - Signaler un contenu illicite sur ce site