TAFA - TIA

TAFAHAONA

 • Tantely manatody amim-pary, Tafahaona samy mamy.

TAFAKATRA

 • Anjaingin’Imonjihasina no maha-Tafakatra ny Sakalava.

TAFANDRY

 • Tafandry manan-draharaha.

TAFILAMBA

 • Manefahefa tahaka ny Tafilamban’Andrefandrova.

TAFIN-KERINANDRO

 • Lamba tohiloha sy vary fahenimbary, Tafin-kerinandro sy hanin-kerinandro.

TAFINTOHINA

 • Tafintohina mandon-tavy ka merika ny andro.

TAHONY

 • Tahaka ny hady voanjo ny fanompoana, tsy ny momba ny Tahony ihany no atao an-karona, fa ny mipetraka amin’ny tany hohazan-tanana mba hamenoana ny harona.

TAHOTRA

 • Anaovana aro riaka raha mainandro, ny Tahotry ny lena raha fahavaratra.

TAIMBORAKA

 • Andevolahy diso rasa, ka ny Taimboraka no avadibadika.

TAINJIRO

 • Mikapa sakaiza hoatra ny andevolahikely homan-Tainjiro.

TAIN-TSOAVALY

 • Hanambady any Iarivo ve ka hierana, na Tain-tsoavaly aza no fahatelon-tanana.

TAKATRA

 • Ao ihany ny Takatra nihinana ny valala.
 • Ny Takatra no mahavita trano, ka ny vorondolo no mibohy.
 • Tranon-Takatra nidiram-borondolo, somban’ny olon-dratsy ny olon-tsy vanona.

TAKONA

 • Ny matory naman’ny maty; ny Takona naman’ny jamba.

TAKOTRA

 • Dihin-dRenibozy, ka  raha  tsy mahavaky takotra tsy mijanona.

TAKY TROSA

 • Taky Trosa amin’Andriana: Mahazo? “Trara-antitra tompoko”, Tsy mahazo ? « Trara-antitra tompoko ».

TAMBOLO

 • Tambolo fararano, ka indray miontana ihany.

TAMPOKA

 • Tampoka ela nikasana toy ny fahafatesana.

TANANA

 • Boka homan-jabora, ny Tanany no mihosina aloha.
 • Boka nangala-pary, ny fary tsy  azo, ny Tanana feno lay.

TANANA HAOLO

 • Fandrotrarana an-Tanàna Haolo, mandimby ray tsy satry.

TANAN-KANDRAY

 • Boka nandray Tanana, ny fanahy misy ihany fa ny Tanan-kandray no tsy misy.

TANDRANO

 • Raha hety ny atao, ny sahobakaka aza mampidi-dranon-ketsa, ny hazo Tandrano mody andevolahy.

TANDRIFINY

 • Ny fanompoana toy ny lanitra, samy miloloha ny Tandrifiny.

TANDROVINA

 • Ny maty no tsy alevina Alakamisy sy Alahady, ny velona no Tandrovina.

TANINA ANDRO

 • Tanina andro ririnina, kely no ananana azy.

TANIN-KETSA

 • Boka nandamakaTanin-ketsa, ny mandamaka leo ihany, fa  ny mamono dia no tsy tanty.

TANORA

 • Tanora nahita diavolana, ny an-tanana aza tsy zaka.

TANTELY

 • Mibolisatra amin’akondro, midaraboka amin-Tantely, izay ianjerana mamy avokoa.

TANY

 • Aza anganonganoina ny anaran-jaza ka atao Andrianoly, fa  raha  maty saro-Taniana.
 • Kalon’antitra, Tany no farany.
 • Aza mijery Tany avo avaratra.
 • Aza mitady tany malemy hanorenam-pangady.
 • Mandia Tany naleha toa fanoron’ny tsy mahay.

TAPAKA

 • Famaky Tapa-Jarana, ka manatona ny hazo! Lakana tapa-kofehy, ka manatona ny ony.
 • Mitsivalam-pandry ka Tapaka.
 • Raha eken-dRabevoho aza, raha tsy eken-dRafiara tsy Tapaka.
 • Tahaka ny jorery ny fanompoana, na dia Tapaka aza ny tongony, na afaka aza ny tanany, mbola mimenomenona ihany izy.
 • Lakana Tapa-kofehy ka manatona ny ony.
 • Dia saotra no atao anareo, mba tsy ho vaky lovia fararano, tsy ho banga nify voka-katsaka, tsy ho Tapa-tsalaka vory vahoaka.

TAREHY

 • Ilay boka mitikoa ody fitia: ny Tarehiko anie efa rava fa ny hataonao no sisa.
 • Aza ny Tarehy mavomavo no izahana, fa ny havany any dilam-bato.
 • Dovidovy endrika ka tian’ny olona hoharatsiana ary amboalambo Tarehy ka tian’ny kabary diavina.
 • Mitovy ny Tarehy fa ny famindra no samy hafa.
 • Ny Tarehy ratsy no tsy azo ovana, fa ny fanahy ratsy azo ovana ihany.
 • Ny Tarehy tsy mahaleo ny fanahy.

TAVY

 • Tafintohina mandon-tavy, ka merika ny andro.

TEFY ANGADY

 • Tefy angadin-dRainimanankiarana, ny tsy masaky ny antsoro atao vely manta, ary nony mivarotra, di any masak’arina ihany alaina.

TEFY VILIA

 • Tefy vilian-dRainiraony, ny an’olona vonjena ka ny an’ny tena atao tofefi-katoka.

TE-HODERAINA

 • Mitoto vary diavolana, ka Te-hoderain’ny akoho.

TE-HO MARO

 • Ny maty aza Te-ho maro.

TELO

 • Kotrik’akohon’Imasolahy, TELO mbamin’ny reniny.

TENANY

 • Fananga-mitohy ny trafony, ka mibaby soa hoan’ny Tenany.

TENDA

 • Rafotsibe nifia-pary, natao hahamando ny tenda, kanjo nampiepaka ny akanjo-nify.
 • Miangolangola toy ny Tenda fararano.

TENY

 • Ny Teny marina hoatra ny fia-pary, ka na lava aza tsy lany hamamiana.
 • Tenin’aina tahaka ny salak’Atsimondrova.
 • Teny atsipin’ny manam-panahy,koa raisin’ny mpisaina (mpahalala).

TERAKA

 • Miangatra hoy Itsarafihavy: vao teraka dia andevolahy ka atao Itsarafihavy.
 • Anosizato milalao, ary ny Terak’Ambohimanarina manetsa ririnina, fararano an-tanan-dany tsy mba vatry ny olon-tsy hanana azy, fa vatran’ny hanana azy.
 • Terak’omby fahavaratra, sady lalao no harena.

TERY

 • Be mangy miray fandriana any an-doha no TERY.

TIA

 • Malahelo Tia ady, mihaika fahaverezana.
 • Manankarena Tia ady, manely ny efa vory.
 • Tia be ka tsy nanokanany.
 • Izay Tia doka maty aloha eo am-bavahadin’ny fahavalo.
 • Ratsy ny Tia kely fa mamoaka ny ao an-tanana.
 • Manan-tsira ka mahay mahandro, Tiam-bady ka mahay miteny.
 • Tiam-bady ka mahay miteny.
 • Izay mahavangivangy Tian-kavana; malemy fanahy tratra am-parany.
 • Dovidovy endrika ka Tian’ny olona hoharatsiana ary amboalambo tarehy ka Tian’ny kabary diavina.
 • Rainitsimanetsa no mampirafy, ka Rainimarotiana no Tia vidy landy.

Créer un site gratuit avec e-monsite - Signaler un contenu illicite sur ce site