SADY - SOTRO

SADIKAN’NY FANAHY

 • Sadikan’ny fanahy ny tena, ny manao azy ihany no hodidininy.

SADY MIERA

 • Fieran’dRabemila, Sady Miera no manao.

SAHONA

 • Ao ihany ny vahona nitsaingoka ny sahona.

SAHONDRA

 • Tsy adala monin’Ankaratra ka tsy hahalala Sahondra ho vaky.
 • Ingorifotsy mitono Sahondra, kokan’ny nataony.

SAHY

 • Faty maimbo, ny tompon-kavana ihany no Sahy manatona.

SAKALAVA

 • Anjainjain’Imonjihasina no maha-tafakatra ny Sakalava.
 • Ny Betsimisaraka no namono ny mamba, k any Sakalava no miravaka ny nifiny.

SALASALA

 • Salasala ity: vaviantitra roa no maty, ka vakiny iray ihany no fialàny.

SAMBO-BALALA

 • Sambo-balalan-dRaivondeso, mbola eny an-danitra ka siahina, tsy mbola azo ka valalan-janako.
 • Sambo-balalan’I Renikalafohy, mbola any an-danitra ka asiako sira.
 • Sambo-balala main’andro, tsy azoko anio, azoko ampitso.

SAMBORIM-BOKA

 • Matimaty foana hoatra ny valala Samborim-boka.

SAMY …

 • Vakivakim-by iray trano, volafotsy anjoron-trano, traotraon-kena tsy mitapaka, ny fanao tsy miova, ka Samia mahalala ny azy.
 • Boka manjono, mifamitaka Samy malama.
 • Tsikovoka sy fandiorano, volo no iraisana fa ny fomba Samy manana ny azy.
 • Mpiasabe miasa famoloana, mifamadika Samy marina.
 • Tsinjak’Izakasoa, Samy mila ho azy.

SANATRIA

 • Ny Sanatria tsy mahafehy ny loza, ny halady tsy mahafaka ny fahafatesana.

SANDRY

 • Dihin-dRazihizihy sady tsy hirebika no tsy hanipy Sandry fa eo no mihoninkonina eo.
 • Na midarona aza ny Sandry, na manao lani-ala aza ny nify, ny tohiloha tsy azo enti-mitsinjaka.
 • Ny Sandry be tsy ody aina, fa samy ho faty avokoa.

SAOTRA

 • Dia Saotra no atao anareo, mba tsy ho vaky lovia fararano, tsy ho banga nify voka-katsaka, tsy ho tapa-tsalaka vory vahoaka.

SAPAORITRA

 • Miakanakana hoy Rainifandrotrarana, k any zanak’anabavy no atao Sapaoritra.

SARAN-DAKANA

 • Reniketaka Ambodinangavo, malaza ho mpanankarena, ka Saran-dakana avy no enti-manala taona.

SARISARIM-BOKA

 • Tandomobe Sarisarim-boka.

SAROTRA

 • Ny tsinjaka maro mahay fa ny daka no Sarotra ianarana.
 • Toy ny aretina ny alahelo, ao ny morainy, ao ny Sarotiny.
 • Sarotin-doiloy ka te-hihinam-panasi-manta.

SATA

 • Tanin’Andriana tian-konenana, Satan’Andriana tsy harahina.

SENASENA

 • Moramorain-jaza bodo, ka tsy mitahiry Senasena.

SIAHINA

 • Sambo-balalan-dRaivondeso, mbola eny an-danitra ka Siahina; tsy mbola azo ka valalan-janako.

SIFOTRA

 • Loabarin-dRenimpela, ny haka sifotra no feno lovia, fa ny ho any Mantasoa mandeha manaraina.

SIKIDY

 • Sikidim-boka, tokin’aina miziriziry, fa ny aretina no manapa-kozatra.
 • Sikidin-dRahivina, raha tsy mifanena mifandiso.

SIMBA

 • Tranon-takatra nidiram-borondolo, Simban’olon-dratsy ny olon-tsy vanona.

SINGANY

 • Singam-bolo mandavo ny vositra.
 • Singam-bolo tsy mahafehy faty, ranomaso tsy mahatana aina.
 • Mandeha Singany toy ny kiraron’Ibeminahy.

SIRA

 • Sambo-balalan’I Renikalafohy, mbola any an-danitra ka asiako Sira.

SISAN’IKAKY

 • Ataony ho aretin’inona ka hoe: “hohaniko ny Sisan’Ikaky”.

SITRAK’OLONA

 • Tsara ny kely fanahy Sitrak’Olona, fa ratsy ny be fanahy fa maty foana.
 • Ao ny be fanahy maty foana; ao ny kely fanahy Sitrak’olona.

SITRANA

 • Voin-tenanao tsy namangy, fa ny aretiko Sitra-tsy miody.

SOA

 • Soa Imananivo, Soa amin’ity. Ratsy Imananivo, ratsy amin’ity.
 • Ratsy ampian-dratsy tonga amin’ny Soa onony.
 • Soa ampiam-panahy tonga amin’ny Soa tanteraka.

SOAVALY

 • Hanam-bady any Iarivo va ka hierana, na tain-tSoavaly aza no fahatelontanana.

SODINA

 • Sodin-drofian’I Rainilaizafy, midina lany volafolo, miakatra lany fatotra amam-pondrana.

SOFINA

 • Raha ondrin-dRabetsirava no mitondraka, vohay fa ondrin-kavana. Fa raha ondrin-Rainimanira no mitondraka orosy ny rambony sy ny Sofiny.

SOKAFANA

 • Didimaso mitomany, ny vava ihany no Sokafana dia vita.
 • Fofonahandro ny aina, raha Sokafana dia lasa.

SOKINA

 • Tsapa Sokin’Ilaihavana, ny azo ihany no avadibadika.

SOKIRINA

 • Ovin-dRamarosikina, tondrahana orana vao maty fotsy, Sokirina vao miha-maintso.

SOLAFAKA

 • Solafaka eran-kibo, lavo eram-panahy.

SOLON-DRIVOTRA

 • Banga nihinam-boatavo, ny akanjo nify no  may, ka  ny  lela no atao Solon-drivotra.

SOMIDI-DRO

 • Anantsongan’Ilambo sy potik’Izakamanana, Somidi-dro, fa tsy hita ventiny.

SONGOMBY

 • Ny Songomby no manao hitsin-dalana, ka ny tokan-dia no mamitravitra.
 • Songomby mitsidika ka tsy efan-kalady.

SORON’AFO

 • Soron’afon’adala, ny maty akofoka ny velona aroso.
 • Soron’afon’ny Ntaolo, ny maty akofoka ny velona aroso.
 • Soron’afo tsy aritry ny akaiky.
 • Soron’afon’adala, ny eo tsy mbola lany ka ny ato aoriana asesika ihany.

SOTROBE

 • Sotroben-dRatsiavanga, sady fikapohana amboa no fangaroana anana.

Créer un site gratuit avec e-monsite - Signaler un contenu illicite sur ce site