REBA - ROVI

REBAREBANY

 • Akoholahy fahavaratra ka rebarebany ihany.

RENIAKOHO

 • Angady mondro sy Reniakoho izay mananda no resy.
 • Maty tsy antonony toy ny Reniakoho nosingorina mahazaka.
 • Reniakoho fatora-mahazaka ka mitondra ny tsy eran’ny aina.
 • Reniakoho nosingora-mahazaka, ampaingo no anjara ka mahazaka no hita.
 • Reniakoho nopaohin-tsintsina, ny hatezerana tsy misy fa fahagagana no sisa.
 • Malaza ho raiben’ny kary ka tsy mahazaka Reniakoho iray.

RENIANAKA

 • Adala vady Renianaka, ka mirakitra an-karon-doa-body.

RENIBE

 • Ny fangaraka aza mahalenin-dRenibe.

RENIBOTO

 • Reniboto no lem-paka kitay, ka Ratsaramihanta no didimaso.

RENIBOZY

 • Dihin-dRenibozy, ka raha tsy mahavaky takotra tsy mijanona.

RENIDONA

 • Varotra amin’I Renidona sady vary no vola.

RENIKALAFOHY

 • Sambo-balalan’i Renikalafohy, mbola an-danitra ka asiako sira.

RENIKETAKA

 • Reniketaka Ambodinangavo, malaza ho mpanankarena, ka saran-dakana no enti-manala taona.

RENIKOTOBOBO

 • Renitsimandao no nahazo zaza, ka Renikotobobo no miongo-bolo.

RENILITA

 • Nahandrom-bomangan-dRenilita, ka lany atono ny ampahatelony.

RENIMAHAIMANANA

 • Renimahaimanana no voatora-trano, koa Rainikotoamboa no lava kiho.

RENIMPELA

 • Loa-barin-dRenimpela, ny haka sifotra no feno lovia, fa ny ho any Mantasoa mandeha manaraina.

RENINGADONA

 • Amboan-dReningadona, izay mitondra kitapo arahina daholo.

RENINY

 • Kotrik’akohon’Imasolahy, telo mbamin’ny Reniny.

RENISABOTSY

 • Isambilo no miavon-karena, ka Renisabotsy no marary Tanana.

RENISOA

 • Varo-bomangan-dRenisoa, enti-mihazakazaka poritra, entina miadana tsy mahatratra tsena.

RENITALATA

 • Faka vilon-dRenitalata, ny an-tsobiky tsy misy ka ny antongoany no alaina aloha.

RENITSIAMBIZO

 • Varo-bomangan-dRenitsiambizo: mafana tsy lafo venty, ka masiso vao lafo iraimbilanja.

RENITSIMANDAO

 • Renitsimandao no nahazo zaza, ka Renikotobobo no miongo-bolo.

RENIVALALA

 • Maty tsikelikely toy ny aretin-dRenivalala.

REN-TANY REN-DANITRA

 • Ampongan’Ilaimanarivo, Ren-tany Ren-danitra.

RENY

 • Boka nangala-tsira, any andrefan-tanàna vao ningoso Reny.

RERAKA

 • Mpanompon-dRatsimandresy, efa nasandratra vao niha-Reraka.

RESY

 • Ny maty no Resy fa ny velona manao tondra-dro.
 • Angady mondro sy reniakoho izay mananda no Resy.

RIRININA

 • Aza tsara vava fahavaratra fa ratsy vava Ririnina.
 • Ataovo mitombo hoatra ny tohatr’omby fahavaratra, fa aza atao mihena hoatra ny trafon’omby Ririnina.

RITRA

 • Fitia ranotrambo: be fihavy ka mora Ritra.

RO

 • Vary misy Ro ka haronona.
 • Very sasaka, very fahatelo hoatra ny Ro sotroin’ny sima.
 • Ny maty no resy fa ny velona manao tondra-dRo.
 • Ny an’Iketaka no Asian-dRo, ka ny an’I Darosy no mangeningenina.
 • Anantsongan’Ilambo, sy potik’Izakamanana, somidi-dRo fa tsy hita ventiny.

ROA TAONA

 • Fihavanan’I Mamoladahy, tsy mihavan-dRoa taona.

ROFIA

 • Sodin-dRofian’I Rainilaizafy, midina lany volafolo, miakatra lany fatotra amam-pondrana.

ROMBINA

 • Tsy banga tsy Rombina ka tia sarom-bava.

ROVI-BODY

 • Fanjaibe Rovi-body, izy natao hanjaitra indray no mandrovitra.

Créer un site gratuit avec e-monsite - Signaler un contenu illicite sur ce site