RABE - RAZI

RABEMALO

 • Mitery omby tsy mirohy hoatra an-dRabemalo, ho fatin’ny daka no farany.

RABEMILA

 • Fieran-dRabemila, sady miera no manao.

RABETSIRAVA

 • Rah any ondrin-dRabetsirava no mitondraka, vohay fa ondrin-kavana. Far aha ondrin-dRainimanira no mitondraka, orosy ny rambony sy ny sofiny.

RABEVITSIKA

 • Toram-poana tahaka an-dRangahy Andriandambo, nolalovan’ny vava basin-dRabevitsika.

RABEVOHO

 • Raha eken-dRabevoho, raha tsy eken-dRafiara tsy tapaka.

RABEVOINA

 • Raha fatin-drain’olona ataony hoe: “Raveboina rain’Ialahy”.

RADRAHONA

 • Lany maina hoatra ny laokan-dRadrahona.

RAERIKERIKA

 • Razavozavo sy Raerikerika, mandina miara-mandina, vazina miara-bazina.

RAFIARA

 • Raha eken-dRabevoho, raha tsy eken-dRafiara tsy tapaka.

RAFOTSIBE

 • Izaho no ataonao Rafotsibe manoham-bato.

RAFOZANA

 • Dedaka maty ondry, nefa tsy manome Rafozana.

RAHA HO LANY IHANY

 • Raha indrindra ho lany ihany ny paiso an-kady, avelao mba hirotsaka Ilambosalama.

RAHAMPITSO

 • Boka mievina, afa-drofy anio, fa mivindana Rahampitso.

RAHAVANA

 • Raha ho faty aho, matesa Rahavana; raha ho faty Rahavana, mates any omby.

RAHIVINA

 • Sikidin-dRahivina, raha tsy mifameno mifandiso.

RAIKI-PITIA

 • Raiki-pitia tamin’ny antitra hianao, mbola tia ka nilaozany maty; fa ny manina irery no mangozohozo.

RAINGY

 • Matahotra aho fa mivatsy Raingy.

RAIN’IALAHY

 • Raha fatin-drain’olona, ataony hoe: “Rabevoina rain’ialahy”.
 • Ny an-tratra tsy lavo, ka antsoy koe “Rain’ialahy”.

RAINIBANGO

 • Ny miara-komana no tsara Rainibango.

RAINIBESAHAFA

 • Antonony izay hoy I Rainibesahafa.

RAINIFANDROTRARANA

 • Miakanakana, hoy Rainifandrotrarana ka ny zanak’anabavy no atao saporitra.

RAINIKOTOAMBOA

 • Renimahaimanana no voatora-trano ka Rainikotoamboa no lava kiho.

RAINILAIZAFY

 • Sodin-drofian’I Rainilaizafy, midina lany vola folo, miakatra lany fatotra amam-pondrana.

RAINILITA

 • Miteny foana aho hoy Rainilita.

RAINIMANAFIKA

 • Fanambadian-dRainimanafika, ny mody tsy alaina mba tsara ihany.

RAINIMANANKIARANA

 • Tefy angadin-dRainimanankiarana, ny tsy asaky ny antsoro atao vely manta, ary nony mivarotra, dia ny masak’arina ihany no alaina.

RAINIMANIRA

 • Raha ny ombin-dRabetsirava no mitondraka, vohay fa ondrin-kavana. Fa raha ondrin-dRainimanira no mitondraka, orosy ny rambony sy ny sofiny.

RAINIMAROTIANA

 • Rainitsimanetsa no mampirafy, ka Rainimarotianano tia vidy landy.

RAINIRAONY

 • Tefy vilian-dRainiraony, ny an’olona vonjena, ka ny an’ny tena no atao tofefin-katoka.

RAINISALAMA

 • Kabarin-dRainisalama, ny lasa dia lasa ary ny sisa dia manaraka ihany.

RAINISAMBOADY

 • Antsiben-dRainisamboady, langan’ny an’olona, mandehandeha misedisedy,  ny an’ny tena tsy atao.

RAINISIMA

 • Diamangan-dRainisima, ny lavo mitsilany voa, vao manala vava.

RAINITSARALAFY

 • Handray vonona tahaka an-dRainitsaralafy.

RAINITSILOMBONINA

 • Varo-tako-dRainitsilombonina, ny tompony indray no mifandrombaka.

RAINITSIMANETSA

 • Rainitsimanetsa no mampirafy, ka Rainimarotiana no tia vidy landy.

RAIN’OLONA

 • Raha fatin-dRain’olona ataony hoe:” Rabevoina rain’ialahy”, ary raha fatin-drainy ataony hoe: “Ratompokolahy Ikaky”.

RAIVONDESO

 • Sambo-balalan-dRaivondeso, mbola eny an-danitra ka siahina, tsy mbola azo ka valalan-janako.

RAKALAFOHY

 • Rasa ombin-dRakalafohy, ny tompony indray no mandroba.

RAMALINA

 • Tsy misy toa an-dRamalina, fa mifehy hazo tokana.

RAMAROSIKINA

 • Miranirany tsy akapa toy ny antsin-dRamarosikina.
 • Ovin-dRamarosikina, tondrahana orana vao maty fotsy, sokirina vao miha-maintso.

RAMBO

 • Raha ondrin-dRabetsirava no mitondraka, vohay fa ondrin-kavana. Fa raha ondrin-dRainimanira no mitondraka, orosy ny Rambony sy ny sofiny.
 • Ny avona Rambon’amboa samy mijonjona ny azy.

RANDRANOBE

 • Manan-kantenaina toa an-dRanodranobe mandevina eranambatry.
 • Manantena tsy maty toa an-dRandranobe mifehy lavenona.
 • Omanomana ihany hoy Randranobe nitsako ronono.
 • Randranobe mampiady kary: “avelao hisy maty fa samy ahy”.
 • Randranobe no maty vary, ka Renindravola no mosarena.
 • Randranobe vaky sahafa, manatavy ny akohon’olona.
 • Randranobe voky hoditra: “tsy tiako mbamin’ny ao am-pahitra”.
 • Sikidin-dRandranobe, tsy ody faty fa ala-nenina.

RANGAHIBE

 • Rangahibe mampirafy, ka maty indray andro izy roa, ka hoy izy: “alaon’ny ato aho, alaon’ny aroa”.

RANGAHY

 • Famakiloha anaty katsaka, izay mitranga Rangahy avokoa.
 • Toram-poana tahaka an-dRangahy Andriandambo, nolalovan’ny vava basin-dRabevitsika.

RANO

 • Faly! Raha tong any rano fanala kenda.
 • Ny fanompoana toy ny rano an-kitsak’akoho, mitelo miefa-madinika.
 • Rano am-pasika, tsy nampoizina hisy ka nahazoana.

RANOMASO

 • Ranomaso tsy miaraka amam-paty.
 • Singam-bolo tsy mahafehy faty, Ranomaso tsy mahatana aina.
 • Mitady hivelona amin’ny Ranomason’olona hoatra ny lalitra mitsentsitra ny maso didy.

RANOMBARY

 • Amboakelin-dRazakabezafy, omen-dranombary tsy maty, k any volom-bodin’trano no lelafina.

RANON’ERIKA

 • Fitian-dranon’erika, madini-pihavy fa mahatondra-drano.
 • Aza manao fitian-dranon’erika, madini-pihavy fa mahatondra-drano; fa aoka asesiky ny fitia tanteraka ka tsy mahalala ranonorona ho lany.

RANON-KETSA

 • Raha hety ny atao, ny sahobakaka aza mampidi-dranon-ketsa.

RANON-TAMBIAZINA

 • Vorona diso farihy ka misoka amin-dranotambiazina.
 • Tsiriry diso farihy va hianao no miboboka Ranototambiazina?

RANONTRAMBO

 • Fitia Ranontrambo: be fihavy ka mora ritra; rano am-pasika: tsy nampoizina hisy ka manodoka.

RARA-BOASARY

 • Boka Rara-boasary, ny an’ny tena ihany, ka anambazan-kisasahana.

RARA-TSIFOTRA

 • Boka Rara-tsifotra, ny an’ny tena ihany no ananan-doza.

RASA

 • Andevolahy tsy mahatra-dRasa, any avara-tanàna vao mingoso anabavy.

RASAINA

 • Akoho no Rasaina ka famaky no tadiavina.

RASA OMBY

 • Rasa Ombin-dRakalafohy, k any tompony indray no mandroba.

RASA VOLANA

RATOMPOKOLAHY

 • Raha fatin-drainy ataony hoe:” Ratompokolahy Ikaky”.

RATSARAMIHANTA

 • Reniboto no lem-paka kitay, ka Ratsaramihanta no didimaso.

RATSIAVANGA

 • Sotroben-dRatsiavanga, sady fikapohana amboa no fangaroana anana.

RATSIMANDRESY

 • Mpanompon-dRatsimandresy efa nasandratra vao nihareraka.

RATSY

 • Soa Imananivo, soa min’ity. Ho Ratsy Imananivo, Ratsy amin’ity.

RATSY MIAFARA

 • Ratsy miafara toy ny fanoto, antitra vao kely anarana.

RATSY VAVA

 • Aza tsara vava fahavaratra, fa Ratsy vava ririnina.
 • Tovolahy mievina am-paty, sady tsy homba no miharatsy vava.

RAVAKA

 • Ny hatsaram-panahy no Ravaky ny vehivavy.

RAVIN’AVIAVY

 • Mampiady Ravin’aviavy, ny lehibe ihany no matanjaka.

RAVIN’AVARATRA

 • Raha izay iny ataoko tsy mahita Ravin’avaratra amiko.

RAY AMAN-DRENY

 • Ny Ray aman-dreny toy ny vody fahitra na soa na ratsy izay monja lazaina.

RAZAKABEZAFY

 • Amboakelin-dRazakabezafy, omen-dranombary tsy mety, ka volom-bodin-trano no lelafina.

RAZAVOZAVO

 • Razavozavo sy raerikerika, mandina miara-mandina, vazina miara-bazina.

RAZIHIZIHY

 • Dihin-dRazihizihy, sady tsy hirebika no tsy hanipy sandry, fa eo no mihoninkonina foana.

Créer un site gratuit avec e-monsite - Signaler un contenu illicite sur ce site