NAHA - NY TSY ...

NAHABOKA

 • Tsy mbola farofy aho hatrizay Nahaboka.

NAHANDROM-BOMANGA

 • Nahandrom-bomangan’Ambohimijery, ny nandray iray efa nihinana, ny nandray roa dia anjarany izay.
 • Nahandrom-bomangan’I Renilita, ka lany atono ny ampahatelony.

NALAIN-KANIRINA

 • Nalain-kanirina vao nampivandravandra.

NAMANA

 • Ombilahin’Imozy, ampiadian-tsy miady, avela manoto ny Namany.
 • Ny matory Naman’ny maty, ny takona Naman’ny jamba.

NAMBAKAINA

 • Boka lavo an-tsihivitrana, ka nambakain’ny hohony.

NAMBINA

 • Lany foana hoatra ny volan’I Nambina.

NAMIDY

 • Mifakofako kitay merik’andro, ka mahatsiaro ny andevo Namidy.

NANANI-BOARA

 • Hanina azy toy ny boka Nanani-boara.

NANDINIKA

 • Tsy mba nijery, tsy mba Nandinika, nony tonga any an-trano vao mihisitrisitra.

NANGALA-POLY

 • Voaira izy, hoy Ibango Nangala-poly.

NANJA

 • Bararatan’I Nanja, raha tsy pararetin’ny mamba, pararetin’ny voay.

NANODOKA

 • Rano am-pasika: tsy nampoizina hisy ka Nanodoka.

NASANDRATRA

 • Mpanompon-dRatsimandresy, efa Nasandratra vao niha-teraka.

NATERAKA        

 • Aza manao hoe : « tomùbo faralahy » fa Nateraka.

NATERA-KIHIRA

 • Ny Ntera-kihira indray no milaza ho tsy mahay (Nateraka hihira).

NAVELANY

 • Niolaka ny vato aho novatoiny, niolaka ny hazo aho nohazominy, maty Ikakibe vao Navelany aho.

NENINA

 • Andriamatoa mihanta ny ditra, Faralahy mandatsa ny Nenina.

NGERONA

 • Lambarano voahosotra arina, tafaray samy Ngerona.

NIDIRAN’ANGANO

 • Nidiran’Angano fa ny faty alevina indray ity no hadino.

NIDIRAM-BORONDOLO

 • Tranon-takatra Nidiram-borondolo, samban’ny olon-dratsy ny olon-tsy vanona.

NILAOZANY MATY

 • Raiki-pitia tamin’antitra ianao, mbola tia ka Nilaozany Maty, fa ny manina irery no mangozohozo.

NIOLAKA

 • Niolaka ny vato aho novatoiny, Niolaka ny hazo aho nohazominy, maty Ikakibe vao navelany aho.

NISASA

 • Dokodahy Nisasa, ny tseroka afaka fa ny hamaintisana tsy miova.

NITOHY

 • Boka Nitohy rofia, manasaritaka ny efa milamina.

NITOKOA

 • Ilay boka Nitokoa ody fitia” ny tarehiko anie efa rava, fa ny hataonao no sisa”.

NIVOASANA OVY

 • Boka nivoasana ovy, faly eo am-pijerena, fa tsy mihevitra izay handraisana azy.

NO

 • No dia anao ihany, ka anaovanao hoe an’olona?
 • No fantatrao ihany ny vidiny, ka alatsakao ihany?
 • No malain-kiady ianao, ka tsy omenao ny ahy?
 • No matory atoandro ity ianao?
 • No tsy aok’izay fa efa maizim-bilany ny andro?
 • No tsy haninao indray ity izy nefa mitomany ianao?
 • No tia ahy izy ka tsy mba tiako?
 • No tsy mandeha miasa ianao, nefa atoandro be nanahary ny andro?
 • No tsy nantsoinao aho raha misy izany?
 • No tsy nentinao taty amiko re izy ê!
 • No tsy nomenao indray ny valala, kanefa anio ny fotoana?
 • No tsy tonga tany indray hianao omaly?
 • Raha mba manana aty, raha mba manana afero, raha mba mila, No ny an’olona no kojakojaina?
 • Zoma No tsy nambinina, ka asabotsy avy no kivy?
 • Nataonao mba ho faty moa aho No dia narianao tamin’aretina?

NOHAZOMINA

 • Niolaka vato aho novatoiny, niolaka hazo aho Nohazominy, maty Ikakibe vao navelany aho.

NO SISA

 • Didimaso mitsapa alahelo, k any volo hivaha No Sisa.
 • Ilay boka mitokoa ody fitia, ny tarehiko anie efa samba fa ny ataonao No Sisa.
 • Lamba somizy natohy loha, ny kibo dia efa namoy, fa vava tsy ratsy No Sisa.

NO TIA

 • Rainitsimanetsa no mampirafy, ka Rainimarotiana No Tia vidy landy.

NOVATOINA

 • Niolaka vato aho Novatoiny, niolaka hazo aho nohazominy, maty Ikakibe vao navelany aho.

NO VOA

 • Hady voangorin’Ifiadanamanga, zara fatsy ny lohany No Voa.

NY AN’NY TENA

 • Tefy vilian-dRainiraony, ny an’olona vonjena ka Ny an’ny Tena atao tofefi-katoka.
 • Antsiben-dRainisamboady, langan’ny an’olona, mandehandeha misedisedy, Ny an’ny Tena tsy atao.
 • Boka rara-boasary, Ny an’ny Tena ihany ka anambazan-kisasahana.
 • Boka rara-tsifotra, Ny an’ny Tena ihany no ananan-doza.

NY AN’OLONA

 • Tefy vilian-dRainiraony, Ny an’Olona vonjena, ka ny an’ny tena atao tofefi-katoka.
 • Antsiben-dRainisamboady, langan’ny an’Olona, mandehandeha misedisedy, ny an’ny tena tsy atao.

NY ATY

 • Any Ambongo no maty ka Ny Aty no voasiotsioka.

NY AZY

 • Vakivakim-by iray trano, volafotsy anjoron-trano, traotraon-kena tsy mitapaka, ny fanao tsy miova, ka samia mahalala Ny Azy.
 • Tsikovoka sy fandiorano, volo no iraisana fa ny fomba samy manana Ny Azy.

NY EFA MILAMINA

 • Boka mitohy rofia, manasaritaka Ny Efa Milamina.

NY ILANY IHANY

 • Dihin’ny tongilan-katoka, Ny Ilany Ihany no voajery.

NY LASA

 • Kabarin-dRainisalama, Ny Lasa dia lasa ary ny sisa dia manaraka ihany.

NY LOHANY NO MATSATSO

 • Fary, ka ny Lohany indray no Matsatso.

NY RATSY

 • Toy ny fandiorano Ny Ratsy, miseho tsy mentr’olona, misitrika tsy valahara.

NY SISA

 • Boka manankarena, midiana alike mba hihinana Ny Sisa.
 • Kabarin-dRainisalama, ny lasa dia lasa ary Ny Sisa dia manaraka ihany.

NY TENA

 • Dokotra human-kabakabaka, human-java-tsy mahavoky Ny Tena.
 • Tsy hambom-pon’ny fahatanjahana, fa Ny Tena ihany no trany.
 • Aza misatry fanahy am-pandosirana, fa Ny Tena ihany no trany.

NY TOMPONY INDRAY

 • Varo-tako-dRainitsilombonina, Ny Tompony indray no mifandrombaka.
 • Rasa ombin-dRakalafohy, ny Tompony indray no mandroba.

NY TSY MANAO

 • Dihin’Imonta, Ny Tsy Manao ihany no menatra.

Créer un site gratuit avec e-monsite - Signaler un contenu illicite sur ce site