MITOETRA - MPITSITSY

MITOE-POANA

 • Rafotsibe mitorovoka eo an-doha-fasana, aleo ve hitoe-poana toy izay hitomany ireo maty be ao am-pasana.

MITOETRA

 • Akala-Mitoetra aho, raha mihohoka an’ny velona, fa raha mitsilany an’ny maty.

MITOHATRA

 • Mitery omby tsy Mitohatra, tsy hihemotra fa handroso.

MITOHY

 • Fananga-mitohy ny trafony, ka mibaby soa ho an’ny tenany.

MITOLONA

 • Borera sy voantay Mitolona, loha no amantarana azy.

MITOMANY

 • Hafahafa hoatra ny borizano ampihirain-tsy mahay ka nony Mitomany miolakolaka ny saha.
 • Didimaso Mitomany, ny vava ihany no sokafana dia vita.
 • Mitomany tsy vonoina hoatra ny didimaso.
 • Didimaso an-danonana, Mitomany mahita soa.

MITOMANY FATY/MATY

 • Rafotsibe mitorovoka an-doha-fasana, “aleo ve hitomoe-poana toy izay Hitomany ireo Maty be ao am-pasana”.
 • Tsy mba Hitomany ny Faty momoka izahay ary tsy mba hahatsiahy ny efa lasa.
 • Manadihady loza ka Mitomany tsy misy Maty.

MITOMBO

 • Ataovy Mitombo hoatra ny tohatr’omby afahavaratra, fa aza atao mihena hoatra ny trafon’omby ririnina.

MITONDR ADIDY

 • Mitondra Adidy amin’ny tsy atao hoatra ny fangalabola.

MITONDRAKA

 • Raha ondrin-dRabetsirava no Mitondraka, vohay fa ondrin-kavana; fa raha ondrin-dRainimanira no Mitondraka, orosy ny rambony sy ny sofiny.

MITONDRA KITAPO

 • Amboan-dReningadona, izay Mitondra Kitapo arahina daholo.

MITONDRA LOZA

 • Fanahy tsy voatsindry Mitondra loza.

MITONDRA NENINA

 • Fo tsy voalefitra Mitondra Nenina.

MITONO

 • Ingorofotsy Mitono sahondra, bokan’ny nataony.

MITORAKA

 • BOKA MItoraka volana alahamady, tsy mitady  ny ho arivo tratry ny taona, fa izay hahamando ny tratra ihany.

MITOROVOKA

 • Rafotsibe Mitorovoka eo an-doha-fasana: aleo ve hitoe-poana toy izay hitomany ireo maty be ao am-pasana.

MITOTO-BOZAKA

 • Lambo Mitoto-Bozaka, tsy mahita ny ora-manelatra.

MITOTO VARY

 • Mitoto vary diavolana ka te hoderain’ny akoho.
 • Mitoto vary atoandro, manala sahato ny akoho.
 • Mitoto vary lena, samy miady ho lohany avokoa.

MITRANGA

 • Manao filohan’Idraka, ny Mitranga ambarako avokoa.
 • Papangolahy anaty katsaka, izay Mitranga babony avokoa.

MITRENA

 • Ombilahy tsy Mitrena, ataoko adidin’ny fahitra.

MITRIATRA

 • Mpirahalahy mizara dian’omby, tsy vaky fa Mitriatra.

MITROTRO VARATRA

 • Mitrotro varatra, misakelika fantara, ka entiny miriatra.

MITSABO MARARY

 • Ilay Mitsabo Marary nalain-kanan-dratsy, ambaraky ny efa ho faty ka mbola tsaratsara ihany.

MITSAINGOKA

 • Ao ihany ny vano Mitsaingoka ny sahona.

MITSAITSAIKA FIHAVY

 • Mitsaitsaika Fihavy ny tsy manan-dreny, manao fihavim-pangady tsy miala, fa eo am-pototr’andry.

MITSAPA ALAHELO

 • Didimaso Mitsapa alahelo ka ny volo hivaha no sisa.

MITSENTSITRA

 • Mitady hivelona amin’ny ranomason’olona hoatra ny lalitra Mitsentsitra ny maso didy.

MITSIDIKA

 • Ny didin’Andriamanitra tahaka ny masoandro avy andrefana, Mitsidika isam-baravarana.
 • Songomby Mitsidika ka tsy efan-kalady.

MITSILANY

 • Diamangan-dRainisima, ny lavo  Mitsilany voa vao manala vava.
 • Akala-mitoetra aho, raha mihohoka an’ny velona, raha Mitsilany an’ny maty.

MITSIMOKA

 • Fanirim-pandrotrarana, ka vao Mitsimoka dia mivarina an-kady.

MITSINJAKA

 • Na midarona aza ny sandry, na manao lani-ala aza ny nify, ny tohiloha tsy azo enti-Mitsinjaka.
 • Tsy misy be alahelo tahaka ny maty vady, fa raha manitsaka androngo Mitsinjaka.

MITSINKASINA

 • Boka lavo an-tsihivitrana indray Mitsinkasina ihany.

MITSIPAKA

 • Aza Mitsipa-doha laka-nitàna.

MITSIRATSIRAKA

 • Ny maty no mampalahelo, fa ny volomason’ny velona Mitsiratsiraka ihany.

MITSIVALAM-PANDRY

 • Mitsivalam-pandry ka tapaka.

MIVALANA AM-PANDRIANA

 • Zaza Mivalana am-pandriana, voa rainy, voa reniny.

MIVALO FANAHY

 • Hivalo Fanahy tsy haditraaho, fa hanaraka ny efanareo.

MIVALON-KOTRAKA

 • Ny afahy tsy matavy, fa ny mamahy no Mivalon-kotraka.

MIVARAHONTSANA

 • Mivarahontsana hoatra ny vaviantitra mandre faty lavitra.

MIVARINA

 • Manao dian’omby jamba, ka Mivarina ihany.

MIVARINA AN-KADY

 • Fanirim-pandrotrarana, ka vao mitsimoka dia Mivarina an-kady.

MIVARO-BASY

 • Malagasy Mivaro-basy amim-bazaha, ka ny avy any aminy ihany no averina.

MIVARO-TANTELY

 • Boka Mivaro-tantely, ny zavatra amidy mamy ihany, fa ny tenany mivarotra mahaloiloy.

MIVAROTRA

 • Tefy angadin-dRainimanankiarana, ny tsy masaky ny antsoro atao vely manta, ary nony Mivarotra dia ny masak’arina ihany no alaina.

MIVERINA

 • Aleo mandroso ho faty toy izay Miverina ho may.
 • Ny tody tsy misy fa ny atao no Miverina.

MIVIDY

 • Boka Mividy somizy, ny haren-katao misy ihany fa ny hitafiana azy no fatratra.
 • Boka manankarena, mividiana alike mba hihinana ny sisa.
 • Faly sasaka toy ny Mividy hena fahavaratra.

MIVINDINA

 • Boka mievina, afa-drofy anio, fa Mivindina rahampitso.

MIVOADY

 • Antitra manara am-pandriana, Mivoady ny masoandro hiseho.

MIVOLANA

 • Miangatra ianao, taolan-doha hivolana.

MIVONKINA

 • Tsy misy na inona na inona hoatra ny totohondrin’Ikotomanana. Raha vao Mivonkina toa hahafaty omby, nefa nony mamely tsy mahafaty akohokely akory.

MIZAHA

 • Boka Mizaha lanonana, tsy isan’ny mpizaha lanonana, fa isan’ny vahoakan’andriana.
 • Manaketra-tena toy ny boka Mizaha fitaratra.

MIZARA HENAMASO

 • Famaky tsy omem-bozon-kena, ny tompony no tsy izaran-kenamaso.

MIZENJENA

 • Mizenjena hoatra ny lakan’Imozevo.

MIZIRIZIRY

 • Sikidim-boka, ny tokin’aina Miziriziry, fa ny aretina no hanapa-kozatra.

MODY

 • Fanambadian-dRainimanafika, ny Mody tsy alaina mba tsara ihany.
 • Ny hazo no lavo, ny zaram-pamaky no Mody andaniny.
 • Ny manam-panahy Mody voky fa ny adala mandrapaka ihany.
 • Halatr’ombin’Imahaka, Mody manao hoe: “hizahako ny havesany”.

MOLOLO

 • Dihy ambony Mololo, mihevotrevotra tsy mahay.
 • Fararano tsy manango-Mololo, ka lohataona vao mifako vodivary.

MONDRY

 • Tsimondrimondry atao ody boka, mandrenesa ry samy Mondry.

MONTOTRA

 • Mifanaka izany fa ny antsy hantsika, ny akala-Montotra.

MORA (MALEMY FANAHY)

 • Ataovy andry ombin’ilay Mora, ka ny aloha voasafosafo ary ny aoriana voakahankahana.

MORAINA

 • Toy ny aretina ny alahelo, ao ny Marainy, ao ny sarotina.

MOTRO

 • Efa afo ka vao Motro, efa rano ka vao mahetsaka.

MPAMENDROFENDRO

 • Ny tompon’alahelo leo ihany, fa ny Mpamendrofendro no tsy tanty.

MPAMOSAVY

 • Mpamosavy vao mpianatra ka mandeha diavolana.

MPANANATRA

 • Kamboty be kibo, ny haren-dany, ny tena tsy misy Mpananatra.

MPANANKARENA

 • Reniketaka Ambodinangavo, malaza ho Mpanankarena ka saran-dakana avy no enti-manala taona.
 • Aza manao ny Betsileo ho Mpanankarena raha mitafy arindrano, fa mikitamby harefo.

MPANARINA

 • Faly! Raha tonga ny rano fanala kenda; raha malahelo ka misy mpanony; raha lavo ka misy Mpanarina.

MPANARONA

 • Mirisarisa toy ny akoho boka, raha tonga tsy misy Mpanarona.

MPANAZAKAZAKA

 • Ny faty Mpanazakazaka, ny aretina vadin-koditry ny olombelona.

MPANDIMBY

 • Tsy ny farihy lelik’antsanga, fa ny farihy maty mamba, ny zanany no Mpandimby ny rainy.

MPANOMPO

 • Mpanompon-dRatsimandresy, efa nasandratra vao nihareraka.

MPANONY

 • Faly ! Raha tongan y rano fanala kenda ; raha malahelo ka misy Mpanony ; raha lavo misy mpanarina.

MPIANADAHY

 • Mpianadahy mita rano ka henatra ifanohanana.

MPIANALA

 • Mpianala tsy mahay, ka voasaringotry ny avaotra.

MPIANATRA

 • Mpamosavy vao Mpianatra ka mandeha diavolana.

MPIASA

 • Amboalambo tsy ampoka ka mihinana ny sisan’ny Mpiasa.
 • Mpiasa tsy mahavoky tena.
 • Mpiasa be kibo ka sahala ihany ny lany sy ny vita.
 • Tsy satrin’ny Mpiasa miherikerika, fa ny mpitondra hanina no mivezivezy.

MPIASABE

 • Mpiasabe manao hisasahana, ny an’ny tena indray no avela ho tany vao.
 • Mpiasabe miasa famoloana, mifamadika samy marina.

MPIRAHALAHY

 • Mpirahalahy mizara dian’omby, tsy vaky fa mitriatra.

MPIREBIKA

 • Amponga hain’ny mpandihy, ny antsa hain’ny Mpirebika.

MPISAINA

 • Teny atsin’ny manam-panahy, koa raisin’ny Mpisaina.

MPISAOTRA

 • Boka misy Mpisaotra, tao ihany fa navoakany.

MPITAN-DAMBA

 • Diamangan’Ambohimanarina, ny Mpitan-damba avy no voa.

MPITSITSY VARY

 • Mpitsitsy vary tsy manam-panoto, mba naman’ny mahandro be ihany.

Créer un site gratuit avec e-monsite - Signaler un contenu illicite sur ce site