MIHAI - MITETY

MIHAITRAITRA

 • Fanambadian’Isoamanaraka, raha Asian-tsoa Mihaitraitra, nony Asian-dratsy vao marin-toerana.

MIHALO-POZA

 • Boka Mihalo-poza, manosika azy hiverina.

MIHA MAINTSO

 • Ovin-dRamarosikina, tondrahana orana vao mety fotsy, sokirina vao Miha Maintso.

MIHANTA

 • Andriamatoa Mihanta ny ditra, Faralahy mandatsa ny nenina.

MIHARY

 • Ny tany no vadiben’ny Zanahary, Mihary ny velona, manotrona ny maty.

MIHAVANA

 • Fihavanan’I Mamoladahy, tsy mihavan-droa taona.

MIHAZAKAZAKA

 • Mihazakazaka ambany farafara, ka tsy misy hanamparana ny aina.
 •  Varo-bomangan’dRenisoa, enti-Mihazakazaka poritra, enti-miadana tsy mahatratra tsena.
 • Voalavo Mihazakazaka alina, tsy ny lalana no mahamaika, fa ny fanahy ratsy atao andro lava no mahamaody.

MIHENA

 • Ataovy mitombo hoatra ny tohatr’omby fahavaratra, fa aza atao Mihena hoatra ny trafon’omby ririnina.

MIHEVO

 • Boka Mihevo saha, ny mamono dia no sasatra.

MIHEVOTRA

 • Boka nahavoa vato, teo ihany fa Nihevotra.

MIHEVOTREVOTRA

 • Dihy ambony mololo, Mihevotrevotra tsy mahay.

MIHINAM-BARY

 • Matin-kena-maso ka Mihinam-barim-boka.

MIHINANA FOTSIMBARY

 • Andrianjafy nanao ny lalàna no Nihinana ny Fotsimbary.

MIHINAN-JABORA

 • Boka Mihinan-jabora, ny tanany no mihosina aloha.

MIHINAN-KITOZA

 • Boka Nihinan-kitoza, ny manala kaka no adiny.

MIHISITRISITRA

 • Tsy mba nijery tsy mba nandinika, nony tonga any an-trano vao Mihisitrisitra.

MIHITSIHITSY

 • Mihitsihitsy toa fandraka.

MIHOHOKA

 • Akala-mitoetra aho, raha Mihohoka an’ny velona, fa raha mitsilany an’ny maty.

MIHONINKONINA

 • Dihin-dRazihizihy sady tsy hirebika no tsy hanipy sandry fa eo no Mihoninkonina foana eo.

MIHOSINA

 • Boka human-jabora, ny tanany no Mihosina aloha.

MIKAVINA

 • Boka Mikavina, tsy haingo a fitehirizan-karena.

MIKENTRONA

 • Rangotra tsy Nikentrona fa nikoriana, fa raha Nikentrona izany dia boka.

MIKETRAKA

 • Raha ho dobo tsy sahy siny aho, dia Miketraka ho renirano.

MIKORIANA

 • Rangotra tsy nikentrona fa Nikoriana, far aha nikentrona izany dia boka.

MIKORONTANA

 • Hono  ry Andrian-tsy Vahoaka, ny ombilahy va no miady sa ny vatobe no Mikorontana? Tsy ny vato no Mikorontana, tsy ny ombilahy no miady, fa Andriantiazaza no maty.

MIKOTRANA FOANA

 • Mikotrana foana ny fandisa sy sahafa, fa ny vary ihany no toro.

MIKOTRIKA

 • Manamavo tena toy ny akoho Mikotrika.

MILALAO

 • Anosizato Milalao ary ny terak’Ambohimanarina manetsa ririnina, fararano an-tanan-dany tsy mba vatry ny olon-tsy hanana azy, fa vatry ny hanana azy.

MILA VOATSIARY

 • Mila voatsiary mangata-pary iray vany, ka mitady izay tsy hihavanana.
 • Mila voatsiary ka maka afo amin’ny maty.

MILOLOHA LANITRA

 • Ny fanompoana toy ny lanitra, ka samy Miloloha ny tandrifiny.
 • Miloloha Lanitra ka lena.

MILOLOHA TANTELY

 • Izaho misakeli-pary, mibaby akondro, Miloloha Tantely, izay entiko mamy avokoa.

MILOMANO

 • Boka Milomano, tafita vao torana.

MIMENOMENONA

 • Tahaka ny jorery ny fanompoana, na dia tapaka aza ny tongony, na afaka aza ny tanany, mbola Mimenomenona ihany izy.

MIMONOMONONA

 • Boka mangala-boatavo, hitondra roa Mimonomonona, hitondra iray tsy mahazaka.

MINDRAM-PANGADY

 • Mindram-pangady lohataona, ka maniraka ny tompony hiasa.
 • Ilay kamo Mindram-pangady: “Aza mahita anie aho”.

MINGODONA

 • Fihavim-panantana, tonga dia Mingodona.

MINGODONGODOM-PIHAVY

 • Mingodongodom-pihavy ny manan-dreny, manao fihavin’andriana, tsy miala afa-tsy avara-patana.

MINGOSO RENY

 • Boka nangala-tsira, any andrefan-tanana vao Mingoso Reny.

MINIA MATY

 • Minia maty ho maimbo.

MIONGO-BELONA

 • Ampananona no maty vady ka Ambohitrandraina no Miongo-belona.

MIONGO-BOLO

 • Renitsimandao no nahazo zaza, ka Renikotobobo no Miongo-bolo.

MIONTANA

 • Tambolo fararano ka indray Miontana ihany.

MIOZA

 • Tanan-tsy Mioza, ka enti-mitsabaka.

MIPETRAKA AMIN’NY TANY

 • Tahaka ny hady voanjo ny fanompoana, tsy ny momba ny tahony ihany no atao an-karona, fa ny Mipetraka amin’ny tany hohazan-tanana, mba hamenoana harona.

MIPOA-BASY

 • Mipoa-basy an-dohasaha, miati-drohona ho an’ny tena.

MIRAHARAHA

 • Fasana: ny avy any ivelany indray no Miraharaha ny tompon-trano.

MIRAIKITRA

 • Antsontsany hoatra ny fihinanana fadin-kena, hanina mafana mandoro, hanina mangatsiaka Miraikitra amin’ny lanilany.

MIRANIRANY

 • Miranirany tsy akapa toy ny antsin-dRamarosikina.

MIRAVAKA NY NIFINY

 • Ny Betsimisaraka no namono ny mamba ka ny Sakalava no Miravaka ny Nifiny.

MIRAY FANDRIANA

 • Be mangy Miray Fandriana, any an-doha no tery.

MIRAY TRANO

 • Tsingala sy dinta, raha Miray Trano loza, ary raha mifanaikitra antambo.

MIREBIKA

 • Aza Mirebika ao an-tampon’ny loza.
 • Aza Mirebika antsan’olona.
 • Dihin-dRazihizihy sady tsy Hirebika no tsy hanipy sandry fa eo no mihoninkonina foana eo.

MIREHODREHOKA

 • Toy ny aretin’omby ny teny, izay Mirehodrehoka ihany no ifindrany.

MIRIATRA

 • Mitrotro varatra, misakelika fantara, ka entina Miriatra.

MIRISARISA

 • Mirisarisa toy ny akoho boka, raha tonga tsy misy mpanarona.

MIROHY

 • Mitery omby tsy Mirohy hoatra an-dRabemalo, ho fatin’ny daka no farany.

MIROTSAKA

 • Oram-pararano, rehefa mitandrify dia Mirotsaka.

MISA

 • Misa roa toa fatin-jaza, sady atsimon-trano no am-pasan-drazana.

MISAKELIKA FANTARA

 • Mitrotro varatra, Misakelika fantara, ka entina miriatra.

MISAKELI-PARY

 • Izaho Misakeli-pary, mibaby akondro, miloloha tantely, izay entiko mamy avokoa.

MISALAKA

 • Kely Misalaka hoatra fanjaitra.

MISAMBASAMBA

 • Misambasamba tsy hisara-mianakavy, kanjo manary havana boka.

MISAMBO-BALALA

 • Boka Misambo-balala, mamely totohondry ny tany.

MISAROM-BAVA

 • Raha hitsangan-tsy mahay, tsy mahaleo ny misonenika am-pitoerana; ary raha hiteny tsy hinoan’ny olona, ny Misarom-bava tsaratsara kokoa.

MISATROKA

 • Mahin’inona no Misatroka am-parihy.

MISATRY FANAHY

 • Aza Misatry Fanahy am-pandosirana, fa ny tena ihany no trany.

MISEDISEDY

 • Antsiben-dRainisamboady, langan’ny an’ny olona, mandeha Misedisedy, ny an’ny tena tsy atao.

MISEHO

 • Toy ny fandiorano ny ratsy, Miseho tsy menatr’olona, misitrika tsy valahara.

MISIKIDY

 • Boka Misikidy, ny tokin’aina tsara ihany, fa ny hasoavana tsy misy intsony.
 • Tsy hita lavadavaka hoatra ny boka Misikidy rantsana.

MISIONA

 • Varotr’Imampiadana, ho eo ihany ka ilaozany Misiona.

MISITRIKA

 • Toy ny fandiorano ny ratsy, oa miseho tsy menatr’olona, Misitrika tsy valahara.

MISOKA

 • Vorona diso farihy, ka Misoka amin’ny ranon-tambiazina.

MISÔMA

 • Varotr’Imampiadana, ho eo ihany ka ilaozany Misôma.

MISONENIKA AN-TOERANA

 • Raha hitsangan-tsy mahay, tsy mahaleo ny Misonenika an-toerana (am-pitoerana), ary raha hiteny tsy hinoan’ny olona, ny misarom-bava tsaratsara kokoa.

MITADY NY TSY HITA

 • Aza Mitady ny tsy Hita tahaka an’Andriampolo.

MITAFY ARINDRANO

 • Aza manao Betsileo ho mpanankarena raha Mitafy Arindrano, fa mikitamby harefo.

MITAITAY

 • Aza Mitaitay ny banga, fa hoditra no hifanaikerana.

MITAIZA ZAZA

 • Nitaiza zaza boka ka lehibe vao tsy azo ho namana.

MITANA HAFATRA

 • Ny papelika no maro vava, Mitana ny Hafatry ny Ntaolo.

MITANDRIFY

 • Oram-pararano, rehefa Mitandrify dia mirotsaka.

MITANINA ANDRO

 • Mandevina endrika toy ny boka Mitanina Andro.
 • Mifanaratsy an-toerana hoatra ny vaviantitra Mitanina Andro.
 • Sola Mitanina Andro, ny loha efa mahamay fa ny tena mbola mangatsiaka.
 • Zaza naira-nilalao izahay, antitra naira-nitanin’andro, ka izay nalehany hitako avokoa.

MITATATRA

 • Iza no hitatatra ho an-dRainilaizafy?
 • Mitatatra am-pasika ka manabe vava ny ony.

MITATRA

 • Dridran’Isoamanaraka, asiana ody vao mitatra.

MITEHAKA

 • Tsy misy mafy noho ny maty anaka, far aha kekerin’ny moka Mitehaka.

MITELO

 • Ny fanompoana hoatra ny rano an-kitsak’akoho, mitelo miefa-madinika.

MITENDA

 • Miangolangola Mitendan’akoho fararano, ny akotry tsy tiana k any bibikely no tadiavina.
 • Miangolangola Mitenda fararano, ny vary tsy lany, ka anana indray no tadiavina.

MITENY

 • Manan-tsira ka mahay mahandro, tiam-bady ka mahay Miteny.

MITENY FOANA

 • Miteny foana aho hoy Rainilita.

MITERAKA

 • Ondrin’Ibesa, raha maty soloana, raha Miteraka tsy omena azy ny zanany.

MITERA-PAHAFITO

 • Bibilava fahaenina Mitera-pahafito, ka manantombo refy noho ny reniny.

MITERY

 • Miadan-dratsy toy ny boka Mitery.

MITERY OMBY

 • Mitery omby mitohatra, tsy hihemotra fa handroso.
 • Mitery omby tsy mirohy hoatra an-dRabemalo, ho fatin’ny daka no farany.

MITETY

 • Valam-parihy tsara hatsaka, na kely aza Mitety torankovitra ihany.

MITETY RENY

 • Aza manao fary Mitety Reny.

Créer un site gratuit avec e-monsite - Signaler un contenu illicite sur ce site