MAVI - MIHAI -

MAVITRIKA

 • Joko an-danonana, fa Mavitrika am-paty tahaka ny amboa.

MAY

 • Aleo mandroso ho maty, toy izay miverin-ko May.

MAZAVA

 • Ny fanompoana, tahaka ny zavona, raha alavirina maizina, fa raha akekena Mazava.

MAZAVARAY

 • Tsy kely ray aho fa iva dia, tsy banga aho fa makaka nify, tsy sola aho fa Mazavaray.
 • Totohondry diavolana, ny Mazavaray ihany no voa.

MBOLA TSARA

 • Ilay mpitsabo marary malain-kanan-dratsy, ambaraky ny efa ho faty, ka Mbola Tsara ihany.
 • Mbôla Tsara (fiarahabana).

MELOKA (BINGO)

 • Manitska hazo Meloka, itsimbadihan’ny tonony.

MENATRA

 • Dihin’Imonta, ny tsy manao no Menatra.
 • Aleo maty toy izay Menatra.

MENA VOLO

 • Zaza Mena Volo tanantanana, ivelan’ny fahitra.

MERIKA

 • Mifakofako kitay Merik’andro, ka mahatsiaro ny andevo namidy.
 • Tafintohina mando-tavy ka merika ny andro.

MIADANA

 • Varo-bomangan-dRenisoa, enti-mihazakazaka poritra, entina Miadana tsy mahatratra tsena.

MIADAN-DRATSY

 • Miadan-dratsy toy ny boka mitery.

MIADY

 • Tsy Miady tsy Miady kanjo ny kibay an-kelika ihany.
 • Izay tsy Miady olom-bodo, izay to fo mamosavy.
 • Roalahy Miady an’ala tsy misy andrian-kisahala.
 • Miady misy hen any mamoy no liana.
 • Mpihavana be enjinenjina mbola tsy Miady ka hita heloka.
 • Ny mpivady no Miady ny to no aolaka.
 • Ny mpivady no Miady k any ankizy no voatositosika.
 • Hanao akory efa nanaiky hiady ka tsy niady fa be basy.
 • Ankaratra tsy misy olona ka aleo Miady.
 • Hiady ka hifamahan-tantely.
 • Atody tsy miady amam-bato.
 • Aza manao vazaha mody Miady.
 • Tsy fidiny omen’ny njola ka hangarika olon-tsy Miady.
 • Raha amboa no Miady, aoka hanao fa tsy salaka ho tapaka tsy lamba ho rovitra.
 • Sola Miady fandraotra. Banga Miady laingo. Tsy ho toy izany akory.
 • Honor y andrian-tsy vahoaka, ny ombilahy va no Miady sa vatobe no mikorontana? Tsy ny vato no mikorontana, tsy ny ombilahy no Miady, fa Andriantiazaza no maty.

MIAHIAHY

 • Miahiahy manirina ka manongotsongo ny maty.

MIAKATRA

 • Fanangan-kena, midina mahazo ny tratrany, Miakatra, mahazo ny trafony.
 • Sodin-drofian-dRainilaizafy, midina lany vola folo, Miakatra lany fatotra amam-pondrana.

MIANADAHY

 • Raha mpivady tsy hifankatia, ny Mianadahy mifanaja no tsara.
 • Zanak’olo-Mianadahy no mivady, sarotra mifanao itena.

MIANAKA

 • Bibilava sy vitsika samy hafa tarehy ka Mianaka.

MIANATSIMO

 • Andevolahy ondanam-bady, atao avaratra, Mianatsimo loha, atao atsimo tototry ny kitay.

MIANEFITRA

 • Aleo maty olo-malaina, toy izay vaky vilany Mianefitra
 • Mpirahalahy Mianefitra, izy tokiko, izaho tokiny.
 • Mpirahalahy Mianefitra, izay lavo misy mpanarina.

MIANGATRA

 • Miangatra hoy Itsarafihavy, vao teraka dia andevolahy, ka atao Itsarafihavy.

MIANGOLANGOLA

 • Miangolangola mitendan’akoho fararano, ny akotry tsy tiana, k any bibikely no tadiavina.
 • Miangolangola mitenda fararano, ny vary tsy lany ka anana indray no tadiavina.
 • Miangolangola toy ny tenda fararano.

MIANTAFIKA

 • Fanafodin’Ikotomadio, asiana ody vao mainka loza, enti-miantafika vao maimaina.

MIANTITRA

 • Aza tanora be sondrotr’aina, fandrao tsy misy hoenti-Miantitra.

MIANTSENA

 • BokaMiantsena tsy manam-barotra, ka matiantoky ny halavoana.

MIANTSORO-MIANOTRA

 • Miantsoro-mianotra, midian’Ingory.

MIARAHABA

 • Betsileo vao niakatra, Miarahaba soavaly.

MIARA-KOMANA

 • Ny Miara-komana no tsara, Rainibango.

MIARINA

 • Fanataovana no faly mavesatra, tsangam-bato no faly mijoro, fa ny olona mandry sy Miarina.

MIASA

 • Tomany andro avy orana kanefa maina andro tsy Miasa.
 • Izahay no Miasa ka ianareo no mioty ny voany?

MIATI-DROHONA

 • Mipoa-basy an-dohasaha, Miati-drohona ho an’ny tena.

MIATSINANANA

 • Aza mitondra hodinato Miantsinanana.
 • Fahatezeran’ny mpanompo mitodika Miatsinanana.

MIAVONA

 • Ny borona tsy mba fitaina, ny ratsy avy no mba miavona.

MIAVON-KARENA

 • Isambilo no Miavon-karena ka Renisabotsy no narary Tanana.

MIBABY AKONDRO

 • Izaho misakeli-pary, Mibaby akondro, miloloha tantely, izay entiko mamy avokoa.

MIBABY SOA

 • Fananga-mitohy ny trafony, ka Mibaby Soa ho an’ny tenany.

MIBOBOKA

 • Tsiriry diso farihy va ianao no Miboboka ranon-tambiazina.

MIBOHY

 • Ny takatra no mahavita trano, ka ny vorondolo no Mibohy.

MIBOLISATRA

 • Mibolisatra amin’akondro, midaraboka amin-tantely, izay ianjerana mamy avokoa.

MIDARABOKA

 • Mibolisatra amin’akondro, Midaraboka amin-tantely, izay ianjerana mamy avokoa.

MIDARONA

 • Na Midarona azan y sandry, na manao lani-ala aza ny nify, ny tohiloha tsy azo enti-mitsinjaka.

MIDIA

 • Miantsoro-mianotra, midian’Ingory.

MIDINA

 • Fanangan-kena, Midina mahazo ny tratrany, miakatra mahazo ny trafony.
 • Sodin-drofian-dRainilaizafy, Midina lany volafolo, miakatra lany fatotra amam-pondrana.

MIDITRA AM-PATY

 • Didimaso Miditra Am-paty, torana alohan’ny malahelo.

MIDONA

 • Aleo mitsangan-ko eranambatry, toy izay Midon-ko ariary.

MIEDINEDINA

 • Fahy ombin’Imboarina, ny trafony ihany no Miedinedina.

MIEFATRA

 • Ny fanompoana hoatra ny rano ankitsak’akoho, mitelo miefa-madinika.

MIERA

 • Ny Miera manganana, ny mandry be mafana.
 • Fieran-dRabemila, sady Miera no manao.

MIERIM-BOAVINTSY

 • Kely kamboty ka tsy Mierim-boavintsy.

MIERIM-PANAHY

 • Takatra amorom-parihy, tsy matory fa Mierim-panahy.

MIERIN-TAREHY

 • Kely aizana ka tsy Mierin-tarehy.

MIETAKA

 • Fanahin’Iketaka, Mietaka.

MIETSAKA

 • Vodivona no Mietsaka, antsanga indray no anontaniana.

MIEVINA

 • Boka Mievina, afa-drofy anio, fa mivindana rahampitso.
 • Ilay Mievina am-paty, sady tsy homba ny velona no tsy homba ny maty.
 • Tovolahy Mievina am-paty, sady tsy homba no miha-ratsy vava.

MIFADY

 • Mifady mainty ka mandray arina.
 • Mifady hady ka mandika tatatra.
 • Mifady vanga ka mandray fitatra.
 • Mifady fotsy ka human-dronono.

MIFAKO KITAY

 • Mifakofako kitay merik’andro, ka mahatsiaro ny andevo namidy.

MIFAKO VODIVARY

 • Fararano tsy manango-mololo, ka lohataona vao Mifako Vodivary.

MIFAMADIKA

 • Mpiasabe miasa famoloana, Mifamadika samy marina.

MIFAMITAKA

 • Boka manjono, Mifamitaka samy malama.

MIFAMOTSI-MASO

 • Totohondrin’Ifanamaro, ny an-trano ihany no Mifamotsi-maso.

MIAFANAIKITRA

 • Tsingala sy dinta, raha miray trano loza ary raha Mifanaikitra antambo.

MIFANDABODABOKA

 • Halam-patana sy tonom-bomanga, ka na dia tsy mivady aza Mifandabodaboka.

MIFANDISO

 • Sikidin-dRahivina, raha tsy mifanena Mifandiso.

MIFANDROMBAKA

 • Varo-tako-dRainitsilombonina, ny tompony indray no Mifandrombaka.

MIFANENA

 • Sikidin-dRahivina, raha tsy Mifanena mifandiso.

MIFEHY HAZO TOKANA

 • Tsy misy toa an-dRamalina, fa Mifehy Hazo Tokana.

MIFIA-PARY

 • Rafotsibe Nifia-pary, natao hahamando ny tenda, kanjo nampiepaka ny akanjo nify.

MIFOHA MARAINA

 • Ny mandry maraina tsy mba hanana, fa ny Mifoha Maraina hanam-be.
 • Fanarainan’akoho, Mifoha Maraina, ka eo atsimom-patana ihany.

MIFONA

 • Ny kary aza Mifona amin’Andriampatsa mahazo, ka indrindra fa ny Havana.

MIHADY

 • Tamam-pary mamy, ka Mihady ny fakany.

MIHAIKA

 • Basy atifi-baratra, kely Mihaika ny lehibe.

Créer un site gratuit avec e-monsite - Signaler un contenu illicite sur ce site