MANA - MANGO

MANABE VAVA

 • Mitatra am-pasika ka Manabe Vava ny ony.

MANADIHADY

 • Manadihady loza, ka mitomany tsy misy maty.

MANAKETRA-TENA

 • Manaketra-tena toy ny boka mizaha fitaratra.

MANAKODI-BY

 • Manakodi-by mahandro fanjaitra, voky ihany fa manevitevika.

MANALA BARAKA

 • Ny fahalainana hoatra ny aretin’androbe, vory vahoaka vao Manala Baraka.

MANALA KAKA

 • Boka mihinan-kitoza, ny Manala Kaka no adiny.

MANALA RANTSANA

 • Maty foana hoatra ny mamelonjaza boka, miandry izay hahalehibeazany kanjo nilaozany Nanala Rantsana.

MANALA TAONA

 • Reniketaka Ambodinangavo, malaza ho mpanankarena, ka saran-dalana avy no enti-Manala Taona.

MANALA VAVA

 • Diamangan-dRainisima, ny lavo mitsilany voa vao Manala vava.

MANAMBE

 • Raha ditra no atao, izaho Manam-be noho ianao.

MANAM-PANAHY

 • Ny Manam-panahy mody voky fa ny adala manesika ihany.
 • Teny atsipin’ny Manam-panahy, koa raisin’ny mpahalala (mpisaina).

MANAMPINA AINA

 • Boka mamahan-jaza, natao ahamelona kanjo Nanampina Aina.

MANAM-PONDRO

 • Mandihy be volon-kelika, mahay manan-tsiny, tsy mahay Manam-pondro.

MANANA ARETINA

 • Didy maso tsara ondana, matory Manana Aretina.

MANANA

 • Aon y tsy tiana fa Manana, ao ny hala fa malahelo.

MANANATRA

 • Be feo Mananatra, ka ny any alatrano no hendry aloha.
 • Mananatra an’Andriamatoa adala, ka Rafaralahy no mandatsaka am-po.

MANANDA

 • Angady mondro sy reniakoho, izay Mananda no resy.

MANAN-DRAHARAHA

 • Tafandry Manan-draharaha.

MANAN-DRENY

 • Hingodongodom-pihavy ny Manan-dreny manao fihavin’andriana, tsy miala afa-tsy avara-patana.

MANANGO-MOLOLO

 • Fararano tsy Manango-mololo, ka lohataona vao mifako vodivary.

MANAN-KARENA

 • Boka manankarena, mividiana alike mba hihinana ny sisa.

MANAN-TOMPO

 • Akondrokely avara-tanàna, raha vao ava-Manan-tompo.

MANAN-TSINY

 • Mandihy be volon-kelika, mahay Manan-tsiny, tsy mahay manam-pondro.
 • Aza atao famaky Manan-tsiny amin’izay kiakiak’akoho.

MANAN-TSIRA

 • Manan-tsira ka mahay mahandro, tiam-bady ka mahay miteny.

MANAO ADALA

 • Manao adala foa, hoy Izaka miantra.

MANAO HITSIN-DALANA

 • Ny songomby no Manao Hitsin-dalana, ka ny tokandia no mamitravitra.

MANAO NY LALANA

 • Andrianjafy Nanao ny lalàna no nohinana ny fotsimbary nialoha.

MANAO SOA

 • Mahantra lahy! Mahery tsy ambinim-babo, malemy fanahy tsy misy mpankasitraka, Manao soa tsy misy mpilaza.

MANARA

 • Antintra Manara am-pandriana, mivoady ny masoandro hiseho.

MANARAINA

 • Loabarain-dRenipela, ny haka sifotra no feno lovia, fa ny ho any Mantasoa mandeha Manaraina.

MANARAKA

 • Kabarin-dRainisalama, ny lsasa dia lasa ary ny sisa dia Manaraka ihany.

MANARATSY

 • Fanaon’ny tsy tia, Manaratsy!

MANARY HAVANA        

 • Misambasamba tsy hisara-mianakavy kanjo Manary ny Havam-boka.

MANARY LAMBA

 • Lehibe vao Manary Lamba hoatra ny fary.

MANASARITAKA

 • Boka nitohy rofia, Manasaritaka ny efa milamina.

MANATODY

 • Tantely Manatody amim-pary, tafahaona samy mamy.

MANDAMAKA

 • Boka Mandamaka tannin-ketsa, ny Mandamaka leo ihany fa ny mamono dia no tsy tanty.

MANDATSA

 • Andriamatoa mihanta ny ditra, faralahy Mandatsa ny nenina.

MANDEHA

 • Irak’Ingahimbazo, ny mahita ihany no Mandeha.

MANDEHANDEHA

 • Antsiben-dRainisamboady, langan’ny an’ny olona, Mandehandeha misedisedy, ny an’ny tena tsy atao.

MANDEHA SINGANY

 • Mandeha Singany toy ny kiraron’Ibeminahy.

MANDELIKA

 • Mandelika ny farihy tsy ho vary ka mila lolotramalona amin’ny mamba.

MANDEVIM-BOKA

 • Miala maina toy ny Mandevim-boka.

MANDEVINA

 • Mandevina endrika toy ny boka mitanin’andro.

MANDEVIN-JAZA

 • Aza Mandevin-jaza marary.

MANDEVONA

 • Fanahin’andevo, Mandevona.

MANDIA TANY

 • Mandia tany naleha toa fanoron’ny tsy mahay.

MANDIHIZA

 • Mandihiza ray hitsikitsika, hianaranay raha fararano.

MANDIHY

 • Mandihy be volon-kelika, mahay manan-tsiny, tsy mahay manam-pondro.
 • Mandihy tsy afa-tavony.
 • Mandihy tsy torahan-damba.
 • Tsy satry ny Mandihy mipetraka, fa ny lamba ho enti-mitsangana no tsy misy.
 • Aza Mandihy tsy afa-tavony.
 • Aza Mandihy eo ambony antambo.

MANDIKA

 • Mifady hady ka Mandika tatatra.

MANDIMBY RAY

 • Fandrotrarana an-tanàna haolo, Mandimby ray tsy satry.

MANDINA

 • Razavozavo sy Raeikerika, Mandina miara-Mandina, vazina miara-bazina.

MANDITSOKA MASO

 • Aza ny vato handratra ny loha ihany no sainina fa mba hevero koa ny fasika handitsoka ny maso.

MANDOA

 • Sady Handoa maty no Handoa angady.

MANDONA

 • Tafintohina Mandon-tavy, ka merik’andro.

MANDORO

 • Antsontsany hoatra ny fihinanana fadin-kena, hanina mafana Mandoro, hanina mangatsiaka miraikitra amin’ny lanilany.

MANDOSITRA ANDRO

 • Voalavo Mandostr’andro, mahin’ny fanahy ratsy halina.

MANDOTRA

 • Fandrik’akanga nahavoa Mandotra, ny vandan-tsy izy no voa.

MANDRAFITRA

 • Mandrafitra arivo hoatra ny fanantana.

MANDRAO-BARY

 • Mandrao-bary fahavaratra, ny an-trano no afindra.

MANDRAPAKA

 • Ny manam-panahy mody voky, fa ny adaka Mandrapaka ihany.

MANDRATRA LOHA

 • Azan y vato Mandratra Loha ihany no sainina fa mba hevero koa ny fasika handitsoka ny maso.

MANDRAY

 • Mifaduy mainty ka Mandray arina.
 • Mifady vanga ka Mandray fitatra.

MANDRAY LAMBA

 • Natao ihany ny handry tsy mirakotra, fa nony maneno akoho, mahatsiaro hatsiaka ka Mandray Lamba.

MANDRAY VONONA

 • Mandray Vonona tahaka an-dRainitsarazafy.

MANDRE FATY

 • Mivarahontsana hoatra ny vaviantitra Mandre Faty lavitra.

MANDRENESA

 • Tsimondrimondry atao ody boka, Mandrenesa ry samy mondry.

MANDROBA

 • Rasa ombin-dRakalafohy, k any tompony indray no Mandroba.

MANDROSO

 • Aleo Mandroso ho faty toy izay miverin-ko may.

MANDROVITRA

 • Fanjai-be rovi-body, izy natao hanjaitra indray no Mandrovitra.

MANDROVI-TSIHY

 • Indrindra ho faty ihany ka tsy Handrovi-tsihy.

MANDRY

 • Madio tsy mangarangarana toy ny ranovola Mandry amim-panasina.

MANDRY TOY NY VOVOKA

 • Ny maty Handry toy ny Vovoka, fa ny velon-kihinana tahaka ny olona.

MANDRY MARAINA

 • Ny Mandry Maraina tsy mba hanana, fa ny mifoha maraina hanam-be.
 • Zatovo Mandry Maraina, bongo maso vao hita.

MANDRY SY MIARINA

 • Fanataovana no faly mavesatra, tsangam-bato no faly mijoro, fa ny olona no Mandry sy Miarina.

MANDRY TSY LAVOLOHA

 • Fabdrin’omby, Mandry tsy Lavoloha.

MANEFA

 • Eranambatry tsy ampy, vozon’akoho no Manefa.

MANENDRIKA

 • Tsy ny dia Manendrika no atao fa izay hazakazaka an-tsena foana no aseho.

MANENO AKOHO

 • Natao ihany ny handry tsy mirakotra, fa nony Maneno Akoho, mahatsiaro hatsiaka ka mandray lamba.

MANETSA

 • Anosizato milalao, ary ny terak’Ambohimanarina manetsa ririnina, fararano an-tanan-dany tsy mba vatran’ny olon-tsy hanana azy, fa vatran’ny hanana azy.

MANEVITEVIKA

 • Manakodi-by mahandro fanjaitra, voky ihany fa Manevitevika.

MANGALA-BOATAVO

 • Boka Mangala-boatavo, hitondra roa tsy mahazaka, hitondra iray mimonomonona.

MANGALA-PARY

 • Boka Mangala-pary, ny fary tsy azo, ny tanana feno lay.

MANGALA-PIHINANA

 • Boka Mangala-pihinana, tratr’andro eo am-pisangin-takotra.

MANGALA-TSIRA

 • Boka Mangala-tsira, any andrefan-tanana vao mingosy reny.

MANGANANA

 • Ny miera Manganana, ny mandry be mafana.

MANGARANGARANA

 • Madio tsy Mangarangarana toy ny ranovola mandry amim-panasina.

MANGATA-PARY

 • Mitady izay tsy ihavanana, ka Mangata-pary iray vany.
 • Mila voatsiary Mangata-pary iray vany, ka mitady izay tsy hihavanana.

MANGATSIAKA

 • Antsontsany hoatra ny fihinanana fadin-kena, hanina mafana mandoro, hanina Mangatsiaka miraikitra main’ny lanilany.
 • Masaky ny dorany, Mangatsiaky n y hambony.

MANGENINGENINA

 • Ny an’Iketaka no hasin-dro, ka ny an’I Darosy no Mngeningenina.

MANGIDY

 • Hangidy lavitry ny faty, ho mamy tian’ny vola.

MANGOZOHOZO

 • Raiki-pitia tamin’ny antitra ianao, mbola tia ka nilaozany maty; fa ny manina irery no Mangozohozo.

Créer un site gratuit avec e-monsite - Signaler un contenu illicite sur ce site