I - J - K - L

(I)

IANTSAMBORAN-DOZA

 • Andrianaivo no manao, ka Andriantompoinandriana no Iantsamboran-doza.

IARIVO

 • Hanambady any Iarivo ve ka hierana, na tain-tsoavaly aza no fahatelon-tanana.

IBAFO

 • Akohon’Ibafo, mivoaka kohokohoina, mandroso kapohina.

IBEMINAHY

 • Mandeha singany toy ny kiraron’Ibeminahy.

IBESA

 • Ondrin’Ibesa, raha maty soloana, raha miteraka tsy omena azy ny zanany.

IBEZEZIKA

 • Izay alehany tsy alehany hoy Ibezezika.

IBOANA

 • Barik’Iboana, izay tonga manokatra.

IDIRAN’ANGANO

 • Nidiran’Anganao fa ny faty alevina indray no hadino.

IDRAKO

 • Manao filohan’Idrako, “ny mitranga am-bavaka avokoa”.

IFANAMARO

 • Totohondrin’Ifanamaro, ny an-trano ihany no mifamotsi-maso.

IFIADANAMANGA

 • Hady voangorin’Ifiadanamanga, zara fa tsy ny lohany no voa.

IHAVANDAHY

 • Tsy be noho ny teo hoy ny fively ampongan’Ihavandahy.

IKAKY

 • Raha fatin-drainy ataony hoe: “ Ratompokolahy Ikaky”.

IKAKIBE

 • Niolaka ny vato aho, novatoiny; niolaka ny hazo aho, nohazominy, maty Ikakibe vao navelany aho.

IKARENINA

 • Vilan’Ikarenina, ny malady pohina, ny marenina pohina.

IKETAKA

 • Ny an’Iketaka no hasian-dro, ka ny an’I Darosy no mangeningenina.

IKIRIJAVOLA

 • Hady vomangan’Ikirijavola, ny voamasiny ihany no potsirina.

IKOPA

 • Arivo tatatra, zato renirano, faran’ny rano Ikopa ihany.

IKOTO

 • Tsitsik’Ibetsileo, ny ombin’Ikoto an’Ikoto, ny an’olona koa an’Ikoto.

IKOTOFANKAOTA

 • Aza mety ambosin’Ikotofankaota, vorombe samba, fahatelobe tsy mampanana.

IKOTOMADIO

 • Fanafodin’Ikotomadio, asiana ody vao mainka loza, enti-miantafika vao maimaina.

IKOTOMANANA

 • Tsy misy na inona na inona hoatra ny totohondrin’Ikotomanana, raha vao mivonkina toa hahafaty omby, nefa nony mamely, tsy mahafaty akohokely akory.

ILAIHAVANA

 • Tsapa sokin’Ilaihavana, ny azo ihany no avdibadika.
 • Lany maina hoatra ny goavin’Ilaihavana.

ILAIMANARIVO

 • Ampongan’Ilaimanarivo, ren-tany ren-danitra.

ILAMBO

 • Anatsongan’Ilambo sy potik’Izakamanana, somidi-dro, fa tsy hita ventiny.

ILAMBOSALAMA

 • Raha indrindra ho lany ihany ny peso an-kady, avelao mba hirotsaka Ilambosalama.

ILAOZANA MISIONA

 • Varotr’Imampiadana, ho eo ihany ka Ilaozany Misiona.

IMAHAKA

 • Halatr’ondrin’Imahaka, mody manao hoe: “hizahako ny havesany”.

IMAMPIADANA

 • Varotr’Imampiadana, ho eo ihany ka ilaozany misôma.

IMANANIVO

 • Soa Imananivo, soa amin’ity; ho ratsy Imananivo, ratsy amin’ity.

IMANONTALAHY

 • Fanambadian’Imanontalahy, ariary no vodiondry, ka voamena no fahatelontanana.

IMOSALAHY

 • Kotrik’akohon’Imosalahy, telo mbamin’ny reniny.

IMBOARINA

 • Fahy ombin’Imboarina, ny trafony ihany no miedinedina.

IMENA

 • Imena no mahay ka Imosalahy no malaza.

IMONJIHASINA

 • Anjaingin’Imonjihasina no nahatafakatra ny Sakalava.

IMONTA

 • Dihin’Imonta, ny tsy manao ihany no menatra.

IMOSALAHY

 • Imena no mahay ka Imosalahy no malaza.

IMOZEVO

 • Mizenjena foana hoatra ny lakan’Imozevo.

IMOZY

 • Ombilahin’Imozy, ampiadian-tsy miady, avela manoto ny namany.

INDRAY ANDRO

 • Rangahibe mampirafy ka maty Indray Andro izy roa, ka hoy izy: “ataon’ny ato aho, ataon’ny aroa”.

INDRAY MIENTANA

 • Dakam-boriky ka Indray Mientana ihany.

INDRAY MIONTANA

 • Tamboho fararano, ka Indray Miontana ihany.

INDROA

 • Boka matin’ny nendra, Indroa manalavitra ny fasan-drazana.

INDROATOKON-KEVITRA

 • Ny vehivavy fahatelon-tanana fa Indroatokon-kevitra.

INGAHIMBAZO

 • Irak’Ingahimbazo, ny mahita ihany no mandeha.

INGARA

 • Fatotr’amboan’Ingara, aleo maty toy izay lasa.

INGIKO

 • Aza manao dridran’Ingilo, efa marimaritra ka mbola itarainana indray.

INGOROFOTSY

 • Ingorofotsy manjono, ka raha tsy miakatra dia hidinako.
 • - Ingorofotsy mitono sahondra, bokan’ny nataony.

INGORY

 • Miantsro-mianotra, midian’Ingory.

IRAIMBILANJA

 • Varo-bomangan’dRenitsiambizo, mafana tsy lavo venty, masiso vao lafo Iraimbilanja.

IRAISANA

 • Tsikovoka sy fandiorano, volo no Iraisana fa ny fomba samy manana ny azy.
 • -Anamamy no Iraisana ka beroberoka no isarahana.

IRAKA

 • Irak’Ingahimbazo, ny mahita ihany no mandeha.

IRAY FASANA

 • Maty Iray Fasana, velona iray trano.

IRAY TRANO

 • Vakivakim-by Iray Trano, volafotsy anjoron-trano, traotraon-kena tsy mitapaka, ny fanao tsy miova, ka samia mahalala ny azy.
 • Maty iray fasana, velona Iray Trano.

IRAY VANY

 • Mitady izay tsy ihavanana ka mangata-pary Iray Vany.
 • Mila voatsiary mangata-pary Iray Vany, ka mitady izay tsy ihavanana.

ISAM-BARAVARANA

 • Ny didin’Andriamanitra tahaka ny masoandro avy any andrefana, mitsidika Isam-Baravarana.

ISAMBILO

 • Isambilo no miavon-karena, ka Renisabotsy no marary Tanana.

ISAN’ANDRO

 • Ny alahelo toy ny vary an-tsompitra, ahafahana iray fatambary Isan’Andro, ka ho levona ihany no farany.

ISAN-JATO

 • Bokan’Avatr’Ilafy, ny matanjaka Isan-jato, ny osa miandry lalana.
 • - Ny fangaraka no kely an-dilana, mafy ny Isan-jato.
 • - Ny fangaraka no kely an-dilana, ny Isan-jato no tsy tanty.

ISARAHANA

 • Anamamy no iraisana ka beroberoka no Isarahana.
 • Lamban’akoho ka faty no Isarahana.
 • Lamban’akoho ny fanambadiana ka faty no Isarahana.

ISOAMANARAKA

 • Fanambadian’Isomanaraka, raha Asian-tsoa mihaitraitra, nony Asian-dratsy vao marin-toerana.
 • Dridran’Isoamanaraka, asiana ody vao mitatra.

ITSARAFIHAVY

 • Miangatra hoy Itsarafihavy, vao teraka dia andevolahy ka atao hoe Itsarafihavy.

ITSOBOHAN’NY ADALA

 • Farihy maty mamba ka Itsobohan’ny Adala rehetra.

IVIDIANANA

 • Faty Ividianan-dambamena tsy antonona azy, mahavery ny velona.

IZAHANA

 • Azan y tarehy mavomavo no Izahana, fa ny havany any dilambato.

IZAHO IHANY

 • Ilay lava amndry amorom-patana, Izoky tsy hafa, Izandry Izaho Ihany.

IZAKAMANANA

 • Anatsongan’Ilambo sy potik’Izakamanana, somidi-dro fa tsy hit any ventiny.

IZAKAMIANTRA

 • Manao adala foana hoy Izakamiantra.

IZAKASOA

 • Tsinjak’Izakasoa, samy mila ho azy.

IZANDRY

 • Ilay lava mandry amorom-patana, Izoky tsy hafa, Izandry izaho ihany.

IZAY ALEHANY

 • Izay alehany tsy alehany hoy Ibezezika.

IZOKY

 • Ilay lava mandry amorom-patana, Izoky tsy hafa, Izandry izaho ihany.

(J)

JABORA

 • Didy maso homan-jabora, ka samy fotsifotsy be ihany.

JAMBA

 • Ny matory naman’ny maty, ny takona naman’ny Jamba.

JIOLAHY

 • Mody adala hoatra ny Jiolahy homan’anana.
 • Mody bado tahaka ny Jiolahy.

JOKO

 • Joko an-danonana fa mavitrika am-paty tahaka ny amboa.

(K)

KABARY

 • Dovidovy endrika ka tian’ny olona hoharatsiana ary amboalambo tarehy ka tian’ny Kabary diavina.
 • - Kabarin-dRainisalama, ny lasa dia lasa ary ny sisa dia maanaraka ihany.

KAKA

 • Boka nihinan-kitoza, ny manala Kaka no adiny.

KAMBOTY

 • Kely Kamboty ka tsy mierim-boavintsy.

KAMO

 • Ilay Kamo mindram-pangady: “aza mahita anie aho”.

KAPOHINA

 • Akohon’Ibafo, mivoaka kohokohoina, mandroso Kapohina.

KATSAKATSAKA

 • Saro-taho-biby ka tia Katsakatsaka.

KEKERIN’NY MOKA

 • Tsy misy mafy noho ny maty anaka, fa raha Kekerin’ny Moka mitehaka.

KELY AIZANA

 • Kely Aizana ka tsy mierin-tarehy.

KELY ANARANA

 • Ratsy miafara toy ny fanoto, antitra vao Kely Anarana.

KELY ANDILANA

 • Ny fangaraka no Kely Andilana, mafy ny isan-jato.
 • Ny fangaraka no Kely Andilana, ny isan-jato no tsy tanty.

KELY FANAHY

 • Tsar any Kely Fanahy sitrak’olona, fa ratsy ny be fanahy maty foana.
 • Ao ny be fanahy maty foana; ao ny Kely Fanahy sitrak’olona.

KELY MISALAKA

 • Kely Misalaka hoatra ny fanjaitra.

KENDA

 • Faly, raha tong any rano fanala Kenda, raha malahelo misy mpanony, raha lavo ka misy mpanarina.

KIAKIAKA

 • Aza atao famaky manan-tsiny amin’izay Kiakiak’akoho.

KIHO

 • Boka lavo amin-karavola, ny Kiho no enti-manarina.
 • Renimahaimanana no voatora-trano, koa Rainikotoamboa no lava Kiho.

KINARINARINA

 • Tsy mba ny bibilava no matahotra ny amalona, fa ny amalona no zatra ny rano, ompy kely ka mahay Kinarinarina.

KISOA

 • Tsy misy adala tahaka ny Kisoa, nefa nony mivoaka manao tondro molotra.

KITAMBY

 • Aza manao ny Betsileo ho mpanankarena raha mitafy arindrano, fa Mikitamby harefo.

KITAY

 • Reniboto no lem-paka Kitay, ka Ratsaramihanta no didy maso.

KITOZA

 • Boka nihinan-Kitoza, ny manala kaka no adiny.

KOHA-MAINA

 • Mikoha-maina aza ataony ka mainka fa misy sery hanolahana.

KOHOKOHOINA

 • Akohon’Ibafo: mivoaka Kohokohoina, mandroso kapohina.

KOTRIK’AKOHO

 • Kotrik’akohon’Imasolahy, telo mbamin’ny reniny.

(L)

LAFO

 • Varo-bomangan-dRenitsiambizo, mafana tsy Lafo venty, ka masiso vao Lafo iraimbilanja.

LAHY

 • Ny vavy no fahanana ka  ny Lahy no voavely loha.

LAKANA

 • Boka lavo amin’antsoro, raha misy fivoy dia lakana.
 • - Mizenjena foana hoatra ny lakan’Imozevo.

LALAO

 • Terak’omby fahavaratra sady Lalao no harena.

LALINA

 • Ny fanompoana aza atao andran-drano, raha marivo hotsobohana, raha lalin-kihemorana.
 • Hadivorin’Andrianentoarivo marivo loatra afaky ny tafika, lalin-doatra fandriky ny tena.

LAMBAM-BARY

 • Milambam-bary hoatra ny aretin’Imamo, k any sisa tsy maty be kibo (kibotaina).

LAMBAMENA

 • Aza atao Lambamena nomena ny maty.

LAMBAN’AKOHO

 • Lamban’akoho ny fanambadiana ka faty no isarahana.

LANDY

 • Hazo boron-kazon-dandy.
 • - Rainitsimanetsa no mampitafy, ka Rainimarotiana no tia vidy Landy.

LANGA

 • Antsiben-dRainisamboady, Langan’ny an’olona, mandehandeha misedisedy, ny an’ny tena tsy atao.

LANI-ALA

 • Na midarona azan y sandry, na manao Lani-Ala aza ny nify, ny tohiloha tsy azo enti-mitsinjaka.

LANILANY

 • Antsontsany hoatra ny fihinanana fadin-kena, hanina mafana mandoro, hanina mangatsiaka miraikitra amin’ny Lanilany.

LANITRA

 • Ny fanompoana toy ny lanitra, samy miloloha ny tandrifiny.

LANONAM-PAHAVARATRA

 • Lanonam-pahavaratra, ny maraina ihany no izy.

LANONANA

 • Didy maso an-danonana, mitomany mahita soa.

LANY ATONO

 • Nahandrom-bomangan’I Renilita, ka Lany Atono ny ampahatelony.

LANY FATOTRA AMAM-PONDRANA

 • Sodin-rofian-dRainilaizafy, midina lany volafolo, miakatra Lany Fatotra amam-Pondrana.

Créer un site gratuit avec e-monsite - Signaler un contenu illicite sur ce site