HADI- - HODI-

 

HADINO

 • Nidiran’angano fa ny faty halevina indray no Hadino.

HADIVORY

 • Hadivorin’Andrianentoarivo: marivo loatra afaky ny tafika, lalin-doatra fandriky ny tena.

HADY VOANGORY

 • Hady voangorin’Ifiadanamanga, zara fa tsy lohany no voa.

HADY VOANJO

 • Tahaka ny Hady Voanjo ny fanompoana, tsy ny momba ny tahony ihany no atao an-karona, fa ny mipetraka amin’ny tany hohazan-tanana mba hamenoana harona.

HADY VOMANGA

 • Hady Vomangan’Ikirijavola, ny voamasony ihany no potsirina.

HAFALIANA

 • Ny hatezerana misy famavany, ny Hafaliana misy elanelany.

HAFATESANA

 • Hafatesana tsy heloka, havelomana tsy hitsiny.

HAFATRY NY NTAOLO

 • Ny papelika no maro vava, mitana ny Hafatry ny Ntaolo.

HAFETSENA

 • Laly antitra manao lelik’asa, matin’ny Hafetsena.

HAINANDRO

 • Hainandro hariva ny avo ihany no trany.
 • Ny Hainandro ny avo ihany no vonjeny.

HALA

 • Halako ny ela fa mahatonta ny soa.
 • Aon y tsy tiana fa manana, ao ny Hala fa malahelo.

HALADY

 • Ny sanatria tsy mahafehy loza, ny Halady tsy mahafaka ny fahafatesana.
 • Fihavanan’I Vonizongo sy Avaradrano: raha mankany Vonizongo, kisoa no fahana, fa raha mankany Avaradrano, patsa kely fenoin-kalady.
 • Songomby mitsidika ka tsy efan-kalady.

HALAM-PATANA

 • Halam-patana sy tonom-bomanga, ka na dia tsy mivady aza mifandabodaboka.

HALATR’ONDRY

 • Halatr’ondrin’Imahaka, mody manao hoe: “hizahako ny havesany”.

HALAVIRINA

 • Ny fanompoana tahaka ny zavona, raha Halavirina maizina, fa raha akekena mazava.

HALAVOANA

 • Boka miantsena tsy manam-barotra, ka matiantoky ny Halavoana.

HALINA

 • Voalavo mandositra andro, mahin’ny fanahy ratsy Halina.

HAMAINTISANA

 • Dokodahy nisasa, ny tseroka no afaka, fa ny Hamaintisana tsy miova.

HAMBOM-PO

 • Tsy Hambom-pon’ny fahatanjahana, fa ny tena ihany no trany.

HAMBOSY

 • Aza mety Hambosin’Ikoto fankaota, vorombe samba, fahatelobe tsy mampanana.

MANAMAVO TENA

 • Manamavo tena toy ny akoho mikotrika ambany farafara.

HANAMBADY

 • Hanambady any Iarivo ve ka ierana, na tain-tsoavaly aza no fahatelon-tanana.

HANAMBE

 • Ny mandry maraina tsy mba hanana, fa ny mifoha maraina Hanambe.

HANAMPARANA NY AINA

 • Mihazakazaka ambany farafara, ka tsy misy Hanamparana ny aina.

HANANA AZY

 • Anosizato milalao ary ny terak’Ambohimanarina manetsa ririnina, fararano an-tanan-dany, tsy mba vatry ny olon-tsy Hanana Azy, fa vatran’ny Hanana Azy.

HANAO BE

 • Malahelo be fatambary hianao, Hanao Be: izany no tsy nampanana anao!

HANAO KELY

 • Malahelo be fatambary hianao, Hanao Kely, toa maty fahavelona!

HANINA

 • Antsontsony hoatra ny fihinanana fadin-kena, Hanina mafana mandoro, Hanina mangatsiaka miraikitra amin’ny lanilany.
 • Hanina azy toy ny boka nananiboara.

HANIN-KERINANDRO

 • Lamba tohy loha sy vary fahenimbary, tafin-kerinandro, hanin-kerinandro.

HANTSIKA

 • Mifanaraka izany, fa ny antsy Hantsika, ny akala-montotra.
 • Omby Hantsika (miditra eto).

HARAFESINA

 • Antsibe latsaka an-dobo, raha ilaozana Harafesina

HARATSIAM-PANAHY

 • Mba Haratsiam-panahin’izay olona re izany.

HARATSIANA

 • Dovidovy endrika ka tian’ny olona ho Haratsiana, ary amboalambo tarehy ka tian’ny kabary diavina.

HAREFO

 • Aza manao ny Betsileo ho mpanankarena raha mitafy arindrano, fa mikitambo Harefo.

HAREN-KITA

 • Tsar any Haren-kita fasana.

HARIVA

 • Ny andraso kely no mahariva ny andro.
 • Fatambary Hariva ka tsy azo sakanana intsony.
 • Tsy azon-tsapona toy ny fatambary Hariva.

HARONA

 • Tahaka ny hady voanjo ny fanompoana, tsy ny momba ny tahony ihany no atao an-karona fa ny mipetraka amin’ny tany hohazan-tanana mba hamenoana harona.

HARON-TABEBAKA

 • Anarany ihany hoatra ny Haron-tabebaka.

HATANORANA

 • Ny hatanorana tsy ody faty fa samy ho faty avokoa.

HATOKA

 • Tefy vilian-dRainiraony, ny an’ny olona vonjena , ka ny an’ny tena atao tofefi-katoka.

HATRIZAY

 • Tsy mbola farofy aho Hatrizay nahabokako.

HATSARAM-PANAHY

 • Ny Hatsaram-panahy no ravaky ny vehivavy.

HAVELOMANA

 • Hafatesana tsy heloka, havelomana tsy hitsiny.

HAVESANY

 • Halatr’ondrin’Imahaka, mody manao hoe: “ hizahako ny Havesany”.

HAVOKISANA

 • Alahelo fararano, ka very dian’ny Havokisana.

HAZAKAZAKA

 • Tsy ny dia manendrika no atao fa izay hazakazaka an-tsena foana no aseho.

HAZO

 • Hazo boron-kazon-dandy.
 • Famaky tapa-jarana ka manatona ny Hazo.
 • Maro ihany ny Hazo, fa ny fary no mamy.
 • Niolaka ny vato aho, novatoiny, niolaka ny Hazo aho, nohazominy, maty Ikakibe vao navelany aho.
 • Ny Hazo no vanon-ko lakana, ny tany naniriany no tsara.

HAZO BAKA

 • Tsy misy Hazo Baka mahatohana ny lanitra, na befelatanana mahatakona ny masoandro.

HAZO MAHITSY

 • Ny rariny toy ny nofy, tsy azo tsy anaty fandriana ary toy ny Hazo Mahitsy, ka tsy hita tsy anatin’ny ala.

HAZON’ANDRIANA

 • Andevolahy nianala, ny Hazon’Andriana tsy tonga fa ny fanoto no lanjalanjaina.

HAZON-DANDY

 • Hazo boron-kazon-dandy.

HAZO TOKANA

 • Tsy misy toa an-dRamalina fa mifehy Hazo Tokana.

HEHY

 • Diamangam-boka, Hehy no farany.

HENA

 • Faly sasaka toy ny mividy hena fahavaratra.
 • Aza mitomany Hena momba famaky.

HENA MASO

 • Matin-kenamaso ka mihinam-barim-boka.
 • Famaky no tsy omem-bozon-kena, ny tompony no tsy izaran-kenamaso.

HENDRY

 • Raha mananatra ny Hendry, ny ao an-tsaina be, ny an’ny olona alainy koa.

HERINANDRO

 • Lamba tohy loha sy vary fahenimbary, tafin-kerinandro, hanin-kerinandro.
 • Lon-damba sy fahenimbary, izay maharitra ela no Herinandro.

HERY

 • Ny Hery tsy mahaleo ny fanahy.

HIDINANA

 • Ingorifotsy manjono, ka raha tsy miakatra dia Hidinako.

HIERANA

 • Hanambady any Iarivo ve ka Hierana, na tain-tsoavaly aza no fahatelon-tanana.

HIFANERENA

 • Tsy varotr’alika io ka ndeha Hifanerena.

HIHAVIAN’NY SOA

 • Didy maso asiana ody, mahareta fa Hihavian’ny soa.

HISASAHANA

 • Boka rara-boasary, ny an’ny tena ihany, ka anambazan-kisasahana.

HITA

 • Zatovo mandry maraina, bongo maso vao Hita.

HITSAK’AKOHO

 • Ny fanompoana tahaka ny rano an-kitsak’akoho, mitelo miefa-madinika.

HITSANGAN-TSY MAHAY

 • Raha Hitsangan-tsy mahay, tsy mahaleo ny misonenika am-pitoerana, ary raha hiteny tsy hinoan’ny olona ny misarom-bava tsaratsara kokoa.

HITSIKITSIKA

 • Mandihiza ray Hitsikitsika, hianaranay raha fararano.

HITSIN-DALANA

 • Ny songomby no manao hitsin-dalana k any tokandia no mamitravitra.

HIVALO

 • Bibilava vonoina, tsy manan-tanan-kamaly, tsy manan-tongotra hitsipaka, tsy manam-bava Hivalo, fa todin’aina no andrasana.

HIZAHANA

 • Halatr’ondrin’Imahaka, mody manao hoe: “Hizahàko ny havesany”.

HODIDININA

 • Sadikan’ny fanahy ny tena, ny manao azy ihany no Hodidininy.

HO FATY

 • Ny Ho Faty tsy mba miera.
 • Ala nenina amin’ny Ho Faty ny fanafody.
 • Aleo Ho Faty ampitso toy izay Ho Faty anio.

HOHAZAN-TANANA

 • Tahaka ny hady voanjo ny fanompoana, tsy ny momba ny tahony ihany no atao an-karona, fa ny mipetraka amin’ny tany Hohazan-tanana mba hamenoana harona.

HOHO

 • Boka lavo an-tsihivitrana ka nambakain’ny Hohony.

HOMAM-BE

 • Homam-be tsy matavy toa fanoron-dratsy.

HOMAN-DRONONO

 • Mifady fotsy ka Homan-dronono.

HOMAN-JABORA

 • Didy maso Homan-Jabora, ka samy fotsifotsy be ihany.
 • Boka Homan-jabora, ny tanany no mihosina aloha.

HOMAN-JAVATRA

 • Dokotra homan-kabakabaka, homan-java-tsy mahavoky ny tena.

HOMAN-KABAKABAKA

 • Dokotra Homan-kabakabaka, homan-java-tsy mahavoky ny tena.

HOMAN-KEROTRA

 • Botry Homan-kerotra, vasoka homan-kitoza.

HOMAN-KITOZA

 • Botry homan-kerotra, vasoka Homan-kitoza.

HO VERY

 • Ala nenina amin’ny Ho Very ny lositra.

HOVITRA

 • Valam-parihy tsara hatsaka na kely aza mitety toran-kovitra ihany.

Créer un site gratuit avec e-monsite - Signaler un contenu illicite sur ce site