FADIN- - FANDRY

 

FADIN-KENA

 • Antsontsany hoatra ny fihinana Fadin-Kena, hanina mafana mandoro, hanina mangatsiaka miraikitra amin’ny lanilany.

FAHAFATESANA

 • Ny sanatria tsy mahafehy ny loza, ny halady tsy mahafaka ny Fahafatesana.
 • Ny Fahafatesana tsy mba heloka fa zara hetra.
 • Tampoka ela nikasana toy ny Fahafatesana.

FAHANANA

 • Ny vavy no Fahanana, ka ny lahy no voavely loha.

FAHAN-KISOA

 • Fahan-Kisoan’I Vonizongo, ny ho lasan-ko ariary no tohanana.

FAHATANJAHANA

 • Tsy hambom-pon’ny Fahatanjahana, fa ny tena ihany no trany.

FAHATELOBE

 • Aza mety hambosin’Ikotofankaota, vorombe samba, Fahatelobe tsy mampanana.
 • Ny Fahatelobe tsy mampanana.

FAHATELON-TANANA

 • Fanambadian’Imanontalahy, ariary no vodiondry, ka voamena no Fahatelon-Tanana.
 • Hanambady any Iarivo ve ka ierana, na ho tain-tsoavaly aza no Fahatelon-Tanana.
 • Ny vehivavy Fahatelon-Tanana, fa indroa tohon-kevitra.

FAHAVALO

 • Izay tia doka maty aloha eo ambavahadin’ny Fahavalo.

 FAHAVARATRA

 • Terak’omby Fahavaratra sady lalao no harena.
 • Anaovana aro riaka raha main’andro, tahotry ny ho lena raha Fahavaratra.
 • Faly sasaka toy ny mividy hena Fahavaratra.
 • Lanonam-pahavaratra, ny maraina ihany no izy.
 • Akoholahy Fahavaratra ka rebarebany ihany.
 • Handrao-bary Fahavaratra, ny an-trano no afindra.
 • Na dia kely aza tsarotsaroan’ny aina hoatra ny fahenimbary Fahavaratra.
 • Anarany ihany hoatra ny fatam-bary Fahavaratra.
 • Aza tsara vava Fahavaratra fa ratsy vava ririnina.
 • Ataovy mitombo hoatra ny tohan’omby Fahavaratra, fa aza atao mihena hoatra ny trafon’omby ririnina.

FAHENIMBARY

 • Na dia kely azatsarotsaroan’ny aina hoatra ny Fahenimbary fahavaratra.
 • Lamba tohiloha sy vary Fahenimbary, fafin-kerinandro, hanin-kerinandro.
 • Lon-damba sy Fahenimbary, izay maharitra ela no herinandro.

FAHITRA

 • Ny omby mahia no hanina, ny ao am-pahitra no mahamena maso.
 • Zaza menavolo, tanantanana ivelan’ny Fahitra
 • Ny ray aman-dreny toy ny vody Fahitra, na soa na ratsy izay manjo lazaina avokoa..
 • Aza atao tanantanana ivelan’ny Fahitra lahy!
 • Ombilahy tsy mitrena, ataoko adidin’ny Fahitra.
 • Aza manao tsidi-pahitra.

FAHY

 • Ny afahy tsy matavy, fa ny mamahy no mivalan-ketraka.

FAHY OMBY

 • Fahy Ombin’Imboarina, ny trafony ihany no miedinedina.

FAKANY

 • Ny aina tsy mba bozaka, raha main any lohany maniry indray ny Fakany.
 • Tamam-pary mamy ka mihady ny Fakany.

FALAFA

 • Ny Falafa anelanelan’ny raviny, ny ampiantany anelanelan’ny voly ary ny fitsarana anelanelan’ny tezitra.

FALY

 • Faly, raha tong any rano fanala kenda; raha malahelo ka misy mpanony; raha lavo ka misy mpanarina.
 • Fanataovana no Faly mavesatra, tsangam-bato no Faly mijoro, fa ny olona mandry sy miarina.

FALY SAHIRANA

 • Faly Sahirana hoatra ny mpisorona afo, homan-koditra.
 • Faly Sahirana hoatra ny akohokely tsipazam-potsim-bary.

FAMAKILOHA

 • Famakiloha anaty katsaka izay mitranga rangahy daholo.

FAMAKY

 • Famaky tsy mahafira hazo, ampitso andro koa.
 • Ny hazo no lavo, ny zaram-pamaky no mody andaniny.
 • Famaky tsy omem-bozon-kena, ny tompony no tsy izaran-kena-maso.
 • Matin-keriny toy ny Famaky.
 • Mitabataba tonga rafozana, atody akoho no laoka ka Famaky no tadiavina.
 • Ny voa Famaky indray no mandoa lasiray.
 • Aza atao Famaky manan-tsiny amin’izay kiakiak’akoho.
 • Akoho no rasaina ka Famaky no tadiavina.
 • Famaky tapa-jarana ka manatona ny hazo; lakana tapa-kofehy manatona ny ony!
 • Aza mitomany hena momba Famaky.

FAMAVANY

 • Ny Hatezerana misy Famavany, ny hafaliana misy elanelany.

FAMINDRA

 • Mitovy ny tarehy fa ny Famindra no samy hafa.

FAMOLOANA

 • Mpiasa be miasa Famoloana, mifamadika samy marina.

FAMORIANA

 • Very Famoriana toy ny maty vady reniaka.

FANAFANA

 • Tazon’Avaradrano, ka tsy mahamasim-panafana.

FANAFODIN’NY MAHERY

 • Fanafodin’ny Mahery mivalo.

FANAFODIN’NY OSA

 • Fanafodin’ny osa ny marina atao.
 • Fanafodin’ny osa mifona.

FANAHIN’ANDEVO

 • Fanahin’Andevo mandevona.

FANAHIN’IKETAKA

 • Fanahin’Iketaka mietaka.

FANAHIN’IKOTO

 • Fanahin’Ikoto, manoto.

FANAHIN-JAZA

 • Fanahin-jaza, manjanjana.

FANAHIN-KISOA

 • Fanahin-kisoa tsy manana andevo, ka tia tondro-molotra.

FANAHY

 • Boka mandray Tanana, ny Fanahy misy ihany fa ny tanan-kandray no tsy misy.
 • Ny tarehy ratsy tsy azo ovana fa ny Fanahy ratsy azo ovana ihany.
 • Ny tarehy tsy mahaleo ny Fanahy.
 • Fanahy no olona ( Fanahy ny olona!).
 • Solafaka eran-kibo, lavo eram-panahy.
 • Tsar any kely Fanahy fa sitrak’olona, fa ratsy ny be Fanahy fa maty foana.
 • Teny atsipy amin’ny manam-panahy, koa raisin’ny mpisaina.
 • Ny hatsaram-panahy no ravaky ny vehivavy.
 • Ny hery tsy mahaleo ny Fanahy.
 • Soa ampiam-panahy tonga amin’ny soa tanteraka, raha ampian-dratsy tonga amin’ny soa onony.
 • Ny zaza fito tsy mahatma-bady, fa ny Fanahy fito no mahatana azy.
 • Ny Manam-panahy mody voky fa ny adala mandrapaka ihany.
 • Very Fanahy mbola velona tahaka ny valala voatango.
 • Voalavo mandositra andro mahin’ny Fanahy ratsy alina.Voalavo mihazakazaka alina, tsy ny lalana no mahamaika fa ny Fanahy ratsy atao andro lava no mahamaody.
 • Ao ny be Fanahy maty foana, ao ny kely Fanahy sitrak’olona, ao ny tsy tiana fa manana, ao ny hala fa malahelo.
 • Fo tsy voalefitra mitondra nenina, Fanahy tsy voatsindry mitondra loza.
 • Izay mahavangivangy tian-kavana, malemy Fanahy tratra am-parany.
 • Sadikan’ny Fanahy ny tena, ny manao azy ihany no hodidininy.
 • Hivalo Fanahy tsy haditra aho fa hanaraka ny efanareo.
 • Mahantra lahy, mahery tsy ambinim-babo, malemy Fanahy tsy misy mpankasitraka, manao soa tsy manana mpilaza.
 • Aza misatry Fanahy am-pandosirana, fa ny tena ihany no trany.

FANALA

 • Faly, raha tong any rano Fanala kenda, raha malahelo ka misy mpanony, raha lavo ka misy mpanarina.
 • Natao ho zavona hahamasaka ny vary, kanjo tonga Fanala hamono ny mangahazo.
 • Jamba mitondra Fanala, ka manazava ny hanoro lalana.

FANAMBADIANA

 • Ny Fanambadiana toy ny menaka ka raha manalavitra ny afo dia mandry.
 • Ny Fanambadiana tahaka ny kotrok’orana, ny voalohany ihany no mahamanina fa ny aoriana tselatra sy varatra be ihany.
 • Fanambadian’Imanontalahy, ariary ny vodiondry ka voamena no fahatelontanana.
 • Lamban’akoho ny Fanambadiana, ka faty no isarahana.
 • Fanambadian’Isoamanaraka, raha Asian-tsara mihaitraitra, nony Asian-dratsy vao marin-toerana.
 • Fanambadian-dRainimanafika, ny mody tsy alaina mba tsara ihany.

FANANGAN-KENA

 • Fanangan-kena, midina mahazo ny tratrany, miakatra mahazo ny trafony.

FANANGANY

 • Fanaga-mitohy ny trafony ka mibaby soa ho an’ny tenany.

FANANTANA

 • Fihavim-panantana tonga dia mingodona.
 • Mandrafitra arivo hoatra ny Fanantana.

FANAON’NY TSY MAHAY

 • Fanaon’ny tsy mahay, mahatebaka.

FANAON’NY TSY TIA

 • Fanaon’ny tsy tia manaratsy.

FANAO TSY MIOVA

 • Vakivakim-by iray trano, volafotsy an-joron-trano, traotraon-kena tsy mitapaka, ny Fanao tsy miova, ka samia mahalala ny azy.

FANARAIN’AKOHO

 • Fanarain’akoho mifoha maraina, ka eo atsimom-patana ihany.

FANASINA

 • Madio tsy mangarangarana toy ny ranovola mandry amim-panasina.
 • Fanasina ve aho ka ho levona vetivety.
 • Sarotin-doiloy k ate-hihinam-panasi-manta.

FANATAOVANA

 • Fanataovana no faly mavesatra, tsangam-bato no faly mijoro, fa ny olona mandry sy marina.

FANDIORANO

 • Tsikovoka sy Fandiorano, volo no iraisana fa ny fomba samy manana ny azy.
 • Toy ny Fandiorano ny ratsy, koa miseho tsy menatr’olona, misitrika tsy valahara.

FANDISA

 • Mikotrana foana ny Fandisa sy ny sahafa, fa ny vary ihany no ho toro.

FANDRAKA

 • Mihitsihitsy toa Fandraka.
 • Ny Fandraka no maranitra antoanin’ny fively.

FANDRANA

 • Biby tsy mandeha tsy ny lohany, hazo tsy maniry tsy ny fakany, rano tsy mita tsy ny Fandrana.

FANDRAOTRA

 • Sola miady Fandraotra, banga miady laingo, tsy ho toy izany akory.

FANDRIA-MARAINA

 • Aiza no dia ho anao avokoa, ny valala manatody sy ny Fandria-maraina.

FANDRIANA

 • Antitra manara am-pandriana, mivoady ny masoandro hiseho.
 • Be mangy miray Fandriana, any an-doha no tery.
 • Manao ariary zato am-pandriana.
 • Zaza mivalana am-pandriana, voa rainy, voa reniny.
 • Ny rariny toy ny nofy tsy azo tsy anaty Fandriana, ary toy ny hazo mahitsy, ka tsy hita tsy anatin’ny ala.

FANDRI-BORONA

 • Fandri-boron’Ambohidralambo, ny tsy mamandrika no manantena hahazo.

FANDRIKA

 • Ny vorona no manadino Fandrika, fa ny Fandrika tsy mba manadino vorona.

FANDRIK’AKANGA

 • Fandrik’akanga nahavoa mandotra, ny vandan-tsy izy no voa.

FANDRIKY NY TENA

 • Hadivorin’Andrianentoarivo: marivo loatra afaky ny tafika, lalin-doatra Fandriky ny tena.

FANDRIN’OMBY

 • Fandrin’omby, mandry fa tsy lavo loha.

FANDRI-TOTOFANA

 • Aza manao Fandri-totofana.

FANDROANA

 • Antomo-dava lalana toy ny Fandroana.

FANDROTRARANA

 • Fanirim-pandrotrarana, ka vao maniry dia mivarina an-kady.
 • Mamarin-tena hoatra ny Fandrotrarana an-kady.
 • Fandrotrarana an-tanana haolo, mandimby ray tsy satry.

FANDRY

 • Mitsivalam-pandry ka tapaka.
 • Fandrin’omby, mandry fa tsy lavo loha.

Créer un site gratuit avec e-monsite - Signaler un contenu illicite sur ce site