Lahatsoratra samihafa

GRAMERA HEBREO

            Raha iverenana eto ny tenin’i Martin Lotera, Mpanitsy Fivavahana , tamin’ny taon-jato faha-16, momba ny “Ny Soratra Masina Irery Ihany” (Sola Scriptura), na « Fiverenana hatrany amin’ny Tenin’Andriamanitra, dia tsy ho feno, sady tsy ho voaaro izany rijan-kevitra teolojika izany, raha tsy ao ny fahaizana amam-pahalalana ny Teny Fototra nanoratana ny Baiboly :

-  Hebreo ho an’ny Testamenta Taloha.

-  Grika ho an’ny Testamenta Vaovao.

Arak’izany ary, dia tena ilaina ny Fianarana sy Fandalinana ny HEBREO, indrindra raha

vonona ny handalina marina ny BAIBOLY na iza na iza, mba tsy hahatalatsaka ao anatin’ny fanaovana dikanteny diso, satria raha diso ny dikanteny, dia diso koa ny Toriteny atao, ary dia ho diso toy izany koa ny handraisan’ny Vahoakan’Andriamanitra ny Teniny. Noho izany, dia tena ilaina nyhahaizana ny Gramera Hebreo. Ka herezo ary!

             2.- Antony nanoratana ity Gramera Hebreo ity.

             Antony vitsivitsy no nanery anay hanoratra ity Gramera ity:

                        1965-1967 : Nafana ny adi-hevitra nifanaovan’ny Mpianatra tamin’ny Profesora Razafindranary, nampianatra ny Testamenta Taloha, tao amin’ny Kolejy Teolojia Miray, Ivato, Antananarivo, mahakasika ny tokony ho fiantso ny anaran’Andriamanitra, na ho JEHOVAH (Protestanta), na YAVEH (Katolika), na ADONAI; Nisy ny fisarahantsaina tamin’izany, na teo amin’ny Mpampianatra sy ny Mpianatra, ary teo amin’ny samy Mpianatra.

            Amin’ny naha-mpianatra ny tena tamin’izay dia tsy mora velively ny nampanaiky anay mora foana, fa izay nambaranay kosa, dia ny hoe “avelao aloha izahay hilofo sy hianatra ary handalina vao hanambara ny tena hevitray main’izay TENA MARINA sy MAHITSY? ary hanary kosa  izay tsi-izy.

                        1967-1969 : Nanano-sarotra ny fahitana Rakibolana Hebreo hanampy tamin’izany amin’ny fandinihana ny HEBREO, izay Teny Fototra  Noho izany, dia voatery izahay nanao andrana Rakibolana Hebreo-Malagasy ( mitohy ity asa ity fa tsy mbola tomombana). Sady natao handalinana ny Hebreo izany, no hanampy koa ny olona mampiana-tena. Ny tena nokendrena aminy dia tsy fanehoana dikanteny fotsiny, fa sady fandrasàna ny teny tsirairay koa, satria izany no tena maha-zava-dehibe ny Gramera Hebreo aroso ho anareo eto.

                        1970-1976 sy 1979-1981 : Raha Mpiasan’ny Radio Feon’ny Filazantsara ( Niova ho Foibe Loterana momba ny Fifandraisana taty aoriana)  ny tenako dia nisy solontena nirahina nanatona tao amin’ny Birao (Andranomadio Antsirabe). Nanaiky ny fiangaviana aho, dia nampianatra manokana ny Hebreo ireo Mpitondra Fiangonana vitsy (6 tamin’izay) sy Mpianatra teolojia avy ao amin’ny Seminery Teolojikam-paritany, Atsimoniavoko Betafo. Intelo isan-kerinandro no nolaniana tamin’izany nanampiana ireny Mpanompon’Andriamanitra ireny.

            Tmin’ireo taona vitsy ireo no nahitako voalohany ny fomba vaovao hahaizan’ny Mpianatra sy Mampiana-tena ity Fireny ity ao anatin’ny Herintaona raha ela indrindra, amin’ny fomba faran’izay tsotra kanefa feno sady voafehy tsar any Hebreo. Mahagaga izany! Nefa tena mahomby!

                        1981-1983 : Niandraikitra ny Fiofanan’ny Mpianatra Teolojia tao Ivory-Avaratra Fianarantsoa, ny tenako,no sady nampianatra Taranja hafa koa, toy ny Teolojia Pratika, Sosiolojia, Filozofia, ary Grika ho an’ireo Pastora vitsy handeha hampianatra tany amin’ny Seminery Teolojikam-paritany sasany: Ambatofinandrahana, Bezaha, Atsimoniavoko, sns,

            Nisy fiangaviana lehibe nataon’ny Mpianatra nanomezana ho azy ireo fianarana ny Hebreo, izay natao an-tselika ivelan’ny ora fianarany, ho famenon’izay natolotry ny Profesora Rakotoarivony 

http://gramerahebreo.e-monsite.com

-- 

Créer un site gratuit avec e-monsite - Signaler un contenu illicite sur ce site