Ny Mpampikamban-teny

NY MPAMPIKAMBAN-TENY SY NY TENIM-PIONTANANA ARY NY TENY MPAMPITAHA TOETRA

          1.- Ny Mpampikamban-Teny :

                11.- Teny Mialoha :

             Amin’ny Hebreo, ny Loharano Niavian’ny “Mpampikamban-teny” , dia manjavozavo ihany

 amin’ny Fandrafetana ny Gramera aminy. Na eo aza anefa izany, dia hiezaka kosa isika hanolotra

izay hahazoan’ny tsirairay fahafaham-po amin’izao fandalinana ny Fiteny Hebreo ianaranareo izao .

            Mizara roa mazava tsar any “Mpampikamban-teny” , dia :

 • Ny Mpampikamban-teny Miara-Mientana .
 • Ny Mpampikamban-teny Fehezina .

          12.- Ny Mpampikamban-teny Miara-Mientana

 Ny “Mpampikamban-teny Miara-Mientana”, toy ny   ו  Vav , izay andikana ny “Sy” na “Ary”, nefa koa andikana ny “Manaraka” ,  dia tsy hafa, fa fitaovana handrindra ny Fehezan-teny vitsivitsy na maromaro. Ireto manaraka ireto ny santionany amin’izany . Ohatra :

 • Ny  ולזמר  Oul’zamer  =  Ary mba ho Fankalazana = Sy mba ho Fankalazana . Ny « Ary » sy ny « Sy » eto no « Mpampikambanan-teny Miara-mientana » handrindra ny fehezan-teny.
 • Ny  ובנות  Oubânôth  =  Ary ny Ankizivavy  =  Sy ny Ankizivavy . Ny « Ary » - « Sy » eto no « Mpampikamban-teny Miara-mientana ».

            i)-Marihina kely , fa :

 • Rehefa mikambana amin’ny Teny iray izy, dia  ו  Ve  no tsy maintsy

 soratana.

 • Fa raha manoloana ny “Reni-soratra Antendro-Molotra” kosa izy, ilay  ו   Ve  teo, dia hiova     ho   ו  Ou .

           ii)-Ireto manaraka ireto ary, ny santionan’ireo “Mpampikamban-teny Miara-mientana” :

 • Ny    אם  ‘Im  =  Raha  na  Na Izao  . Mandrakariva anefa, dia saiky fampiasa amin’ny fehezan-teny isian’ny fametraham-panontaniana izy .
 • Ny  אם   אם  Na Ity…Na Ity  Misy zavatra isafidianana amin’izany.
 • Ny    כי  Kiy = Noho izany = Satria = Mba ho = Nefa  na  Kanefa . Samy azo raisina ho dikan’io « Kianteny » kely io ireo rehetra ireo.
 • Ny  יען  iYarhan  =  Noho izany = Satria . Mitovy hevitra amin’io aloha io ko aizy.

              13.- Ny Mpampikamban-teny Fehezina :

             Ny « Mpampikamban-Teny Fehezina » indray, dia toy ireto manaraka ireto ny santionany :

 • Ny   אשר  ‘Ashêr  sy  ny  ש  Shê , samy dikan’ny  « Arak’izany «  - « Noho izany » .
 • Ny   לו לי  Lou Leiy  sy ny  לו ךא  Lou L’e ,  samy dikan’ny « Raha Tsy » . Ny teny voalaza ao amin’ny Bokin’ny Salamo 124.1-2  « Raha Tsy Jehovah no nomba antsika… » sy ao amin’ny Epistily ho an’ny Romana 9.29 : « Raha Tsy Jehovah Tompon’ny maro no namela taranaka ho antsika… » .

Misy koa ireo «Vondrom-pitenenana » voasokajy ao anatin’izao Lesontsika izao. Ohatra :

 • Ny   עד אשר  Rhad-‘Ashêr  =  Mandra-pahatongan’izay…Misy fanantenana andrasana eto.
 • Ny   בתרם   B’têrêm  =  Alohan’Izany !
 • Ny   על כן  Rhal-Ken  =  Noho izany
 • Ny  אחרי כן אשר  ‘Achateiy-Ken ‘Ashêr  =  Ankoatr’izany .  Misy resaka lavalava nifanaovana, dia mbola te-hanohy ka manao hoe « Ankoatr’izany dia mbola misy tarehin-javatra toy izao ».

       2. Ny Tenim-piontanana :

          Ny « Tenim-piontanana » , dia  « Teny Kely » miteraka “Fihetseham-po” – “Fisentoana” –

Hiaka” – “Kiaka” – “Fitserana” , izay samy tafalatsaka lalina ao anatin’ny olona iray.

            Indreto misy ohatra mahalaza izany tsara:

 • Fifaliana :    האח  He’ach  sy ny  הידד  Heiydâd  . Samy milaza fibitahana ireo.
 • Fiantsoana :  הוי   Hôiy = He ! Etsy ange !
 • Fahagagana :  האח   He’ach  sy ny  אהה  ‘Ahôh  na  ‘Ahâh  =  Ah !   Fiavian’ny Tenintsika hoe :“Ahàh!” io teny io. Mariho tsara izany!
 • Fitserana :   אבוי  ‘Abôiy  sy ny  אללי  ‘Al’laiy  =  Indrisy !
 • Fangirifiriana sy Fanaintainana :   אהה  ‘Ahôh  na ‘Ahâh  =  Oh !  Odrey ! Eisy ê !
 • Fanginana :  הס  Has  sy ny  הס  Hôs  = Sss !  = Mangina â !
 • Fahoriana sy Loza Mihatra :  הוי  Hôiy  =  Loza ê ! = Vonjeo ê !
 • Fitalahoana :  אנה  ‘Anôh  na  ‘Anâh  =  Mibaboka ê !  =  Mitalaho ê !
 • Fanaovana Tsinontsinona Olona :   אח  ‘Âch  na  ‘Ôch  =  Akaito ! = Hataoko io !

         3. Teny Mpampitaha Toetra

                         31. Teny Mialoha :

             Tsy dia mba sarotiny loatra eo amin’ny « Fampitahàn-javatra », ny amin’izay “Lehibe” na “Kely” , na “Ambony”  na “Ambany” na « Tsara »  na « Ratsy » , eo amin’ny Toetra amam-panaon’ny olona , ny Hebreo . Na eo aza anefa izany , dia hita eny ihany ny « Endri-pampitahana » eo amin’ny fomba fiteniny sy ny firesany andavanandro .

                         32.- Fampiasana ny « Tena  »  sy ny  « Tena … » :

             Raha maneho fampitahana amin’ny fiainany andavanandro ary ny Hebreo, dia tsikaritra eny ihany ny filàzany izay “Lehibe”  sy izay  “Kely”  na izay “Tsara”  sy izay  “Ratsy” na izay “Ambony” sy izay “Ambany” , araka ny efa nambarantsika tetsy amin’ny “Teny Mialoha” .

Ohatra :  נבר  Nôbar  na  Nâbar  =  Izy no Tena Mahery .

i)- Raha ampiasaina ny “Mpilaza Toetra”  מן  Min  , ka arafitra amin’ny Teny iray, dia hiseho amin’izany ny « Fampitahana Toetra » .

Ohatra :  גדול  ממני  Gôdôl  Mimêniy  =  Lehibe noho Izaho ( ny tenako izy ) .

ii)- Raha ampiasaina manaraka ny « Mpilaza Toetra » koa ny  מן  Min , dia manome dika “Tena Tafahoatra”. Izany hoe, na mitovy hevitra amin’io aloha io aza, dia hita fa “Goavana Be ny Halehibeny”.

iii)- Milaza “Halehibe”  ireo roa eo ambony ireo, fa ireto ohatra manaraka ireto kosa, na milaza hevitra “Tafahoatra” aza ( Lehibe no nambara teo amin’ ny i) sy ny ii) ), dia mba milaza “Tafahoatra” ihany koa ireto ohatra manaraka ireto, fa saingy izy kosa milaza “Hakelezana” .

            Ohatra :

 • Ny  בנו  הקטן   B’nô  Haqôtân  sy ny   קטן  בניו  Q’ton  Bônâiyô  =  Ny Zananilahy Kely   Indrindra . Izany hoe : Ny tena kely taona indrindra , mety ho faralahy aza izany .
 • Ny  מגדלם  ועד  קטנם  Min’dôlâm  V’rhad  Q’tanôm  =  Hatramin’ny Lehibe Indrindra ka Hatramin’ny Kely Indrindra. Eto dia milaza Fampitahana Mandrorona, hatreo amin’ny Lehibe ka miafara hatreo amin’ny Kely.

iv)- Ny Fampitahana “Tsi-Zehena” ( Tsy Refesi-mandidy ) kosa, dia mampisy fifamadihan-toerana tanteraka toetra roa . Izany hoe, eto amin’ity sokajy ity dia , ny “Mpandrindra Fitenenana” indray no apetraka aorian’ny “Mpametra Anarana” .

            Ohatra : 

Ny teny  מאוד  M’’ôd  = “Tena ” no ‘ndeha horaisintsika eto:

 • Ny   גדול  מאוד  Gôdôl  M’’ôd  =  Tena Goavambe = Tena Lehibe dia Lehibe .
 • Ny   רחוק  רחוק  Rôchôq  Rôchôq  =  Tena Lavitra dia Lavitra  ( Lavitra be ) . Hitantsika eto fa     naverina indroa ny “Mpametra Anarana”, dia roa torak’izany koa ny Teny iray.
 • Ny   קדש  קדשים  Qodêsh  Qôdôshiym  =  Ny Masin’ny Masina Rehetra = Ny Masina Noho ny Masina Rehetra. Izany hoe, ny Masina anankiray no Tena Masina raha ampitahaina amin’ny Masina maromaro.
 • Ny   היפה בנשים  Haiyôphôh Banôshiym  =  Odrey ! Ity Vehivavy Tena Tsaratarehy noho ny Vehivavy Rehetra

Créer un site gratuit avec e-monsite - Signaler un contenu illicite sur ce site