Famaritana

Image theosophie

1 – ANARANA SY FAMARITANA :

11– Anarana:

Raha miresaka ny anaran’ity sekta ity isika, dia zava-droa loha no soritana:

111 – Ny anarany dia avy amin’ny teny grika hoe “THEOSOPHIA”, izay midika tsotra hoe:”Fahendren’Andriamanitra”.

112 – Ny “Théosophieé dia fantata koa amin’ireto anarana ireto:

- Atma Vidya : fahalalana ara-panahy

- Brahma Vidya : fahalalan’i Brahma

- Gupta Vidya : fahalalana miafina

- Fahalalana Teozofika (1875)

- Firalahiana eran-tany, na fikambanana Teozofika (1895)

12 – Famaritana tsotra:

Raha atao maimaika ny fandinihana ity sekta ity, dia azo lazaina tsotra, fa mandinika ny momba an’Andriamanitra izy, mandinika izao voahary rehetra izao, mandinika ny olombelona ary ny fifandraisan’ny olona samy olombelona. Raha lazaina amin’ny teny indraim-bava izany, dia izao: “Fameloma-maso ny tranainy” ny loharano nihavian’ny fivavahana tsi-kristiana. Izy koa moa etsy andaniny tsy mba manana “fanekem-pinoana” hahazoan’ny mpikambana miisalahy amin’ny fanarahana azy. Ny firotsahana ho isan’ny mpikambana ao aminy di any fankatoavana arak any fahatsapan-tenan’ny tsirairay ny amin’ny zava-kendreny dia izao:

- Mamory fivondronambem-pirahalahiana eran-tany,

- Mamory olona tsy manavaka ara-poko amam-pirazanana,

- Mamory olona tsy manavaka ara-pinoana,

- Mamory olona tsy manavaka ara-bolo-koditra.

Créer un site gratuit avec e-monsite - Signaler un contenu illicite sur ce site